Home » Tools » Rekenmodule Huurverhoging na woningverbetering
Huurverhoging na woningverbetering  (alle bedragen incl. BTW invullen) rente: %
aanneemsommen per
onderdeel incl.
meer- en minderwerk
totaal
bedrag
aandeel
groot
onderhoud
afschr.
in
jaren
aandeel
woning
verbetering
netto
investering
per onderdeel
huurverhoging
per onderdeel
per maand
 
overige kosten
risicoverzekering %
CAR verzekering %
architectenhonorarium %
toezichtkosten %
administratieve begeleiding %
huurderving
precariorechten e.d. + afronding
 
verkregen subsidie
totalen
aanneemsommen
overige kosten
aandeel groot onderhoud
aandeel woningverbetering
netto investering t.o.v. aandeel woningverbetering
 
Woningverbetering
netto investeringsbedrag
totale huurverhoging per maand
 
 

Disclaimer rekenmodules en webapplicaties van Vastgoed Belang


 

Voor de door Vastgoed Belang ter beschikking gestelde rekenmodules en webapplicaties geldt dat de uitkomsten afhankelijk zijn van de door de gebruiker ingevulde gegevens. Aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Vastgoed Belang kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze rekenmodules en applicaties, of van de uitkomsten daarvan.