Home » Tools » Menukaart Energieprestatiecontracten

Menukaart Energieprestatiecontracten

Prestatiecontracten raken in de bouw en vastgoed steeds meer in zwang. Bijvoorbeeld om de prestaties van een warmte - en koudeopslaginstallatie voor een periode van 15 jaar te garanderen. Met de Menukaart Prestatiecontracten hebben opdrachtgever en opdrachtnemers een raamwerk in handen om een prestatiecontract op te stellen. De inhoud kan betrekking hebben op het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties of hele gebouwen.

Het resultaat van de Menukaart Prestatiecontract is een concept-prestatiecontract in Microsoft Word dat als basis kan dienen voor een prestatiecontract. De Menukaart, inclusief de infobladen met achtergrondinformatie over de werking van prestatiecontracten, kunnen ook worden gebruikt als discussiestuk tussen partijen, die van plan zijn om gebouwen te gaan exploiteren op basis van een prestatiecontract.

De Menukaart Prestatiecontracten is opgesteld door AT Osborne en AHB Consultancy in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en in opdracht van en samenwerking met het Platform Duurzame Huisvesting. De Menukaart is rechtstreeks benaderbaar via http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/prestatiecontract.