Home » Tools » Greenlease Leidraad

Greenlease Leidraad

Het Platform Duurzame Huisvesting, Vastgoedmanagement Nederland en Jones Lang LaSalle hebben in 2014 de Greenlease Menukaart gelanceerd. De menukaart is een online tool om eigenaren en huurders te stimuleren om duurzaamheidsdoelen in de huurbepalingen vast te leggen. Het instrument is aangeboden aan de Vereniging Raad van Onroerende Zaken (ROZ), de grondlegger van het ‘standaard’ ROZ contract in de vastgoedmarkt. Aart Hordijk, directeur van ROZ ontving de eerste Greenlease Menukaart. Hordijk heeft toegezegd de Menukaart op te nemen als vaste bijlage bij de standaard huurovereenkomsten van ROZ. De Greenlease Menukaart is een logisch vervolg op het in november 2011 gepresenteerde Leidraad Green Lease.

Bekijk en download de Greenlease Menukaart hier

‘Split incentive’

De aanleiding voor de menukaart is de ‘split incentive’. In het kort: de vastgoedeigenaar draait op voor de kosten van verduurzaming en de huurder profiteert van bijvoorbeeld minder energielasten. Met een Greenlease kunnen eigenaar en huurder vooraf en gezamenlijk aanvullende afspraken maken wat ieders inspanningen wordt tijdens de huurperiode. De Greenlease Menukaart geeft concrete handvatten om het gesprek met de huurder aan te gaan om een aantal basisafspraken over duurzaamheid te maken.

Onderdelen Menukaart

De opstellers van de Greenlease Menukaart hebben elke huurbepaling gewogen op een schaal van lichtgroen tot donkergroen. De ambitie is om wat nu ‘donkergroen’ is uit te laten groeien tot de standaard van de toekomst.
De Greenlease Menukaart bevat de volgende onderdelen:

  1. Een overzicht van alle hoofdthema’s van de Menukaart Greenlease, met een korte toelichting. De hoofdthema’s structureren het proces om te komen tot een greenlease.
  2. (Gezamenlijke) doelstellingen en vastgelegde procesafspraken.
  3. Methode voor financiële verrekening die is overeengekomen.
  4. Afspraken over inrichting, gebruik, exploitatie en monitoring, deze worden vanuit de basismethodiek voor financiële verrekening verder gedetailleerd. Per hoofdthema wordt daarna weergegeven welke gedetailleerde onderwerpen en afspraken er opgenomen kunnen worden in de greenlease. Een aantal van deze afspraken is gerangschikt op duurzaamheidsniveau. Hierbij is per keuze aangegeven hoe ‘groen’ de afspraak is. Afhankelijk van het ambitieniveau van beide partijen kan er voor een ‘groenere’ afspraak worden gekozen.

Voordelen Menukaart

Wat zijn de voordelen?

  • Gratis te downloaden
  • Zelf bepalen met welke onderdelen uit de menukaart je start
  • Partijen kunnen zelf onderdelen toevoegen aan de menukaart