Home » Tools » Energiebesparingsverkenner

Energiebesparingsverkenner

Verhuurders van woningen worden steeds vaker geconfronteerd met vragen over de energiezuinigheid en energiegebruik van het gebouw. Verhuurders hebben sinds 1 januari 2008 de verplichting het energielabel beschikbaar te stellen bij verhuur aan een nieuwe huurder. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert vanaf januari 2015 of er inderdaad bij verhuur een afschrift van het energielabel beschikbaar is voor de huurder.

Energie-Index (alleen voor nieuwe huurcontracten)

Energie-Index heeft alleen betrekking op nieuwe gevallen/verhuringen. Voor het bepalen van de huurpunten in het kader van het Woningwaarderingsstelsel, is de Energie-Index nodig. Daarbij meet een deskundige ter plaatse ongeveer 150 woningkenmerken, vergelijkbaar met het oude energielabel. Een verhuurder ontvangt bij de registratie van de Energie-Index een gratis energielabel van RVO.nl, hiermee kan de verhuurder voldoen aan zijn wettelijke plicht om bij een nieuwe huurtransactie een afschrift van het definitieve energielabel beschikbaar te stellen aan de huurder.

Het oude energielabel

Het oude energielabel (dus het energielabel dat is aangevraagd voor 1 januari 2015) blijft gekoppeld aan het Woningwaarderingsstelsel. Hierdoor hoeven reeds gelabelde woningen niet nogmaals te worden gelabeld. Voorwaarde is wel dat het energielabel niet ouder is dan tien jaar.

Lees hier ons dossier 'Energielabel'

Energiebesparingsverkenner Woningen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vooruitlopend op een door u te regelen Energielabel een Energiebesparingsverkenner woningen ontwikkeld waarmee u inzicht krijgt in de mogelijkheden voor energiebesparing in uw woning. Dit is een eenvoudige tool waarmee u op weg geholpen kunt worden.

Voordelen Energiebesparingsverkenner

Deze Energiebesparingsverkenner geeft snel een indicatie van;

  • voor welk energielabel het pand waarschijnlijk in aanmerking komt, en het label dat u met energiebesparende maatregelen kunt behalen;
  • het effect van mogelijke energiebesparende maatregelen op het energielabel;
  • het energieverbruik van een gebouw;
  • het effect van die maatregelen op uw energiekosten en het milieu.