Home » Tools » DCF Berekening

DCF Berekening

DCF staat voor ‘Discounted Cash Flow’. Hiermee is de bedrijfswaarde uit te rekenen. Uitgangspunt zijn de kasstromen (cashflow) die een onderneming in de toekomst genereert. Kasstromen zijn liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om aflossing of dividenduitkeringen uit te keren (winst + afschrijvingen - netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa).

DCF-waardering en winst

Bij de DCF-waardering heeft de winstbepaling geen invloed op de berekende waarde. In dit geval wordt de kasstroom afgezet tegen het rendement dat men wil behalen, bijvoorbeeld als iemand een bedrijf wil kopen. Deze koper wil namelijk binnen een bepaald aantal jaren zijn geld weer terugverdienen: de rendementseis.

Rendementseis

Hoe meer risico, hoe hoger de rendementseis en des te lager de waarde van een bedrijf. Dat risico verschilt per onderneming. Het langdurig verhuren van onroerend goed is minder risicovol dan het bouwen van panden. Voorwaarde bij een DCF-waardering is dat de cijfers uit het verleden betrouwbaar zijn en dat er een reële prognose wordt opgesteld.

Kijk bij Graydon voor een rekenvoorbeeld