Home » Copyright

Copyright

Copyright 2016 Vastgoed Belang. Alle rechten voorbehouden.

 

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoed Belang worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren, ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie-uitzending.

 

Datum copyrightstatement: 1 januari 2016