Home » Nieuws » Workshop: Warmtelevering (Outsourcen) & de WarmteWet

Workshop: Warmtelevering (Outsourcen) & de WarmteWet

13 december 2016

2077748577 9daa16e41f z

Een belangrijk punt waar verhuurders mee worstelen, is de warmtelevering vanuit collectieve installaties aan huurders die tot op heden nog onder de Warmtewet vallen. De verwachte herziene Warmtewet die eind 2016 in de Tweede Kamer wordt behandeld, biedt ruimte voor corporaties om de warmtelevering weer onder het huurrecht te laten vallen. ESCoNetwerk.nl organiseert op 20 december een workshop voor woningcorporaties over warmtelevering, waarin we in gaan op de (toekomst) van de Warmtewet en de opties die corporaties straks hebben. Ook zullen we ingaan op de vraag hoe corporaties warmtelevering slimmer en goedkoper kunnen organisatie.

Bent u werkzaam bij een woningcorporatie? En heeft u een vraag over de (toekomst van) de Warmtewet? Of bent u benieuwd hoe u warmtelevering slimmer en goedkoper kunt organiseren? Dan kunt u nog deelnemen aan deze workshop. Aanmelden kan via deze pagina