Home » Nieuws » Wonen Limburg: ‘Door STEP-subsidie verduurzamen we zonder huurverhoging’

Wonen Limburg: ‘Door STEP-subsidie verduurzamen we zonder huurverhoging’

24 mei 2017

De komende vier jaar verduurzaamt woningcorporatie Wonen Limburg 4.000 huurwoningen. Zo bereikt de corporatie in 2020 voor al haar woningen gemiddeld label B. Dankzij de Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) kan Wonen Limburg een deel van de maatregelen uitvoeren zonder huurverhoging voor de huurders, legt directeur Wonen en Vastgoed Bas Sievers uit. Corporaties kunnen nog tot 31 december 2018 een STEP-subsidieaanvraag indienen.

Raadpleeg hier het complete STEP-subsidiedossier op Samen Energie Besparen

Labelsprongen

Wonen Limburg verduurzaamt haar woningen via verschillende routes. Soms is het mogelijk om in een complex in één keer een grote sprong te maken, bijvoorbeeld met een nul-op-de-meter-renovatie. Andere huizen zijn alleen geschikt voor zonnepanelen. In sommige complexen ligt sloop en nieuwbouw het meest voor de hand. ‘Dan maken we vaak een sprong van label G naar A++’, zegt Sievers. ‘Bij renovaties met grote labelsprongen in bestaande sociale huurwoningen maken we gebruik van de STEP-subsidie. Door de STEP-subsidie kunnen we de werkzaamheden uitvoeren zonder huurverhoging voor de huurder. De huurders krijgen dus niet alleen een woning met meer comfort, ook de woonlasten gaan omlaag.’
 
In 2016 heeft Wonen Limburg al voor 866 woningen STEP-subsidie aangevraagd. De komende vier jaar gaat de corporatie dat nog grootschaliger aanpakken en vraagt voor 4.000 woningen de subsidie. Zo bereikt de corporatie in 2020 voor al haar 26.000 woningen gemiddeld label B.

Slimme energiebesparing

Omdat het om grote aantallen woningen gaat, verwacht de corporatie veel van de aannemers. ‘De STEP-subsidie is hoger naarmate wij meer labelsprongen in een woning maken. Bij vier of vijf sprongen gaat het dus echt om een groot bedrag. Die uitdaging leggen we bij de markt neer. Wij geven de aannemers een budget en zij moeten met slimme energiebesparende oplossingen komen. Wij schrijven dus niet voor wat die bedrijven moeten doen, maar wel welke energieprestatie ze moeten leveren.’

Sievers raadt andere corporaties aan om ook gebruik te maken van de STEP-subsidie. ‘Natuurlijk kost het tijd om de noodzakelijke gegevens te verzamelen. Van iedere woning moet de huidige Energie-Index en die na afronding van de werkzaamheden worden bepaald. Wij laten ook dat allemaal door de marktpartijen uitvoeren. Dat scheelt een hoop werk.’

Gesprekken met huurders

De marktpartijen voeren ook de gesprekken met de huurders. ‘Dat bevalt goed’, zegt Sievers. ‘De aannemer en de installateur kunnen immers het beste uitleggen wat er in de woning gaat gebeuren. Daar hoeft de corporatie niet als extra schakel tussen te zitten. Wel schrijven wij ook voor hoe die partijen moeten scoren op het gebied van huurderstevredenheid. Dat vinden wij erg belangrijk. Dat is ook een van de redenen waarom de huurdersraad vertegenwoordigd is in de selectiecommissie van de markpartijen.’

Aedes-handleiding STEP

Aedes heeft een uitgebreide handleiding gemaakt met alle informatie over de STEP-regeling en de aanvraagprocedure. ‘Gebruik die handleiding’, adviseert Sievers. ‘Ook wanneer u het doe-werk uitbesteedt aan marktpartijen. De corporatie blijft verantwoordelijk voor de aanvraag van de STEP-subsidie.’

De handleiding Hoe werkt STEP? is hier te downloaden.

Corporaties hebben inmiddels al voor 43.986 sociale huurwoningen STEP-subsidie aangevraagd. Per 1 juli 2016 is de regeling gewijzigd en zijn de bedragen met terugwerkende kracht verhoogd. Corporaties kunnen nog tot 31 december 2018 een subisidieaanvraag indienen.

Bron: Aedes