Home » Nieuws » Wie nog gebruik wil maken van de STEP regeling moet snel zijn!

Wie nog gebruik wil maken van de STEP regeling moet snel zijn!

20 juni 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld voor verduurzaming van woningen. Op 13 juni was er al voor € 365 miljoen aanspraak gemaakt op deze subsidiepot. Inmiddels is er € 350 miljoen van het totaalbedrag van € 395 miljoen aangevraagd door woningcorporaties. Private partijen hebben voor slechts €15 miljoen aanspraak gemaakt op de STEP-subsidie.

Momenteel is er nog 30 miljoen beschikbaar. Naar verwachting zal de pot op 1 juli 2018 aanstaande leeg zijn.

Bij het bereiken van de bodem van de subsidiepot worden aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Bij vrijval van extra subsidie kan mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht.

Wie nog gebruik wil maken van de regeling moet dus snel zijn!

Meer informatie vindt u hier: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimuleringsregeling-energieprestatie-huursector-step