Home » Nieuws » Vraag aan het Groene Panel

Vraag aan het Groene Panel

30 november 2012

Het NRC Handelsblad kent een rubriek "Vraag aan het Groene Panel". In de editie van vrijdag 30 november wordt ingegaan op het feit dat de Tweede Kamer een streep heeft gehaald door het voorstel om bij de verkoop van huizen een energielabel verplicht te stellen en noemt het een gemiste kans. Feitelijk is dit echter onjuist.

Het energielabel is al vanaf 2008 verplicht. De Tweede Kamer heeft de sanctie op het niet hebben van een energielabel doorgestreept. Het is echter wel een gemiste kans omdat nu de prikkel tot het doorvoeren van energiebesparing bij woningen is weggenomen.

Dat vonden ook de panelleden. Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal , stelt dat een koper heel dom is als hij niet om het energielabel vraagt. Het label geeft tenslotte aan hoe energiezuinig de woning is en dat heeft een relatie met de maandlasten op de energierekening. Robin Fransman, adjunct-directeur van Holland Financial Centre stelde dat het energielabel niet het meest effectieve instrument is. Hij stelt voor om de verduurzaming direct via de energierekening te laten lopen. Voor de huurmarkt pleit hij voor het oprichten van een publiek-private Groene Investering Maatschappij die het probleem van de split-incentive moet oplossen. Jacco Kroon, partner bij adviesbureau Green April tenslotte noemt het een domme obstructie van de VVD-fractie. De verplichting vloeit immers voort uit een Europese richtlijn en is het tegenstemmen slechts uitstel van executie. Hij merkt op dat als je investeert in energiebesparing je niet alleen je energiekosten omlaag brengt, maar ook de verkoopwaarde van je woning verhoogt.