Home » Nieuws » Veranderingen in subsidie duurzame energie (ISDE)

Veranderingen in subsidie duurzame energie (ISDE)

28 november 2019

Op 12 november 2019 heeft minister Wiebes de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de beleidsevaluatie van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Ook heeft hij bekendgemaakt hoe de ISDE vanaf 2020 gaat wijzigen.

Wijzigingen per 1 januari 2020

Op basis van de evaluatie en andere relevante ontwikkelingen zal de ISDE per 1 januari 2020 op 2 punten veranderen. Ten eerste vervalt de subsidie voor pelletkachels en biomassaketels. Daarnaast vervalt de subsidie voor warmteapparaten in nieuwbouwpanden. Daarbij gaat het zowel om nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

Dit laatste betekent dat de ISDE vanaf 1 januari 2020 niet langer open staat voor installaties in nieuwe bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.

Verlenging en verbreding

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling tot 2030 wordt verlengd en verbreed. Die verbreding is gericht op subsidies voor isolatiemaatregelen door woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). De verbreding wordt het komende jaar uitgewerkt en gaat per 1 januari 2021 in. Tot die tijd kunnen woningeigenaren en VvE's voor deze maatregelen gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Meer weten?

 

Bron / Foto: RVO