Home » Nieuws » Update subsidieregelingen voor de particuliere verhuurder

Update subsidieregelingen voor de particuliere verhuurder

25 april 2018

1. Regeling vermindering verhuurderheffing (RVV)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari 2017 is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren.

Het ministerie stelt tot en met 2021 in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

Het huidige aantal voorlopige investeringsverklaringen heeft het beschikbare budget van € 698,5 miljoen heffingsvermindering reeds overschreden.

2. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) (Beschikbaar in 2018 € 100 miljoen) 

Cijfers over maart 2018 zijn nog niet bekend.

 isde

 

3. Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Per 4 april 2018 zijn er wijzigingen van kracht geworden. Het beschikbare budget voor het doen van energetische investeringen is nu opgehoogd naar € 12 miljoen voor VvE’s.

energiebesparing eigen huis

Voor wijzigingen zie deze pagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

 

Per 4 april 2018 zijn er wijzigingen van kracht geworden. Het beschikbare budget voor het doen van energetische investeringen is nu opgehoogd naar € 12 miljoen voor VvE’s.

 

Voor wijzigingen zie:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/vereniging-van-eigenaren