Home » Nieuws » Uneto-VNI: ‘Gebouwen kunnen in 2030 van gas af’

Uneto-VNI: ‘Gebouwen kunnen in 2030 van gas af’

18 december 2017

Het gasloos maken van de bestaande bouw is complex en een kwestie van lange adem, zegt voorzitter Doekle Terpstra van installateurskoepel Uneto-VNI. Toch is het volgens hem mogelijk om gebouwen en woningen al in 2030 van het gas af te krijgen.

Gasloze nieuwbouw is betrekkelijk eenvoudig en redelijk snel te realiseren, maar voor bestaande gebouwen ligt dat heel anders. ‘Dit is een enorme opgave die een lange adem vergt,’ meldt Doekle Terpstra in een interview met Ensoc Magazine. Terpstra is sinds 1 februari 2017 voorzitter van Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiesector.

De installatiebranche staat aan de ‘vooravond van een grote verandering’, zegt Terpstra. “De traditionele installateur ontwikkelt zich tot energieregisseur, waarbij de installateur niet meer als onderaannemer, maar op gelijkwaardige basis samenwerkt met projectpartners, zoals bij de verduurzaming van gebouwen. Dat betekent een grote sprong vooruit.”

Volgens Terpstra komt de ontwikkeling van de installateur als energieregisseur mondjesmaat op gang. “We zien dat koplopers hun rol als energieregisseur oppakken, maar uitdaging is om het peloton en de achterblijvers mee te krijgen.” Een van de koplopers is volgens Terpstra Warmtebouw in Utrecht, dat hij onlangs bezocht. “Warmtebouw richt zich niet meer puur op installaties, maar gaat veel conceptueler aan de slag. Daarvoor zijn echter hoger opgeleide mensen nodig, op hbo- en zelfs universitair niveau.”

Wat doet Uneto-VNI om deze omslag te realiseren?

Terpstra: “We intensiveren onze inspanningen om onze medewerkers op te leiden in duurzame energietechnieken. Samen met Bouwend Nederland en Onderhoud NL hebben we de Duurzame Aanbieder gelanceerd, een keurmerk voor bouw-, installatie- of onderhoudsbedrijven die woningeigenaren adviseren hoe zij hun woning stapsgewijs of in één keer energieneutraal kunnen maken. Consumenten kunnen deze bedrijven inschakelen om zich volledig te laten ontzorgen, van advies tot en met plaatsing van de systemen. Daarbij past een integrale, conceptuele aanpak. Het draait niet langer om de levering van afzonderlijke producten.”

Wat zijn de voordelen van zo’n integrale aanpak?

“Hierdoor zijn systemen met een grotere meerwaarde te realiseren in termen van energiezuinigheid, comfort en veiligheid. Dat kan alleen als we optimaal samenwerken met onze partners in het bouwproces, zoals architecten, adviseurs en aannemers.  Dankzij een integrale aanpak ontstaan nieuwe samenwerkings- en verdienmodellen. In de toekomst betaalt de klant niet meer voor een product, maar voor een dienst. Installateurs garanderen dan bijvoorbeeld tien jaar warmte. Prestatiecontracten, abonnementen, leasing en pay per service komen in de plaats van ‘uurtje factuurtje’. Alles draait om het ontzorgen van de klant. Dat biedt installateurs enorme kansen om hun meerwaarde te laten zien en daar de vruchten van te plukken.”

Wat is nog meer nodig om de omslag te bewerkstelligen?

“We moeten installateurs niet alleen opleiden, zodat ze weten hoe de nieuwe technieken werken. Ook is het nodig om de communicatie met de klanten te verbeteren. Installateurs moeten ook hun sociale vaardigheden ontwikkelen, zodat ze de goede vragen stellen en daarmee de klanten kunnen ontzorgen. Daarvoor bestaan diverse opleidingstrajecten, waarvoor al veel aandacht bestaat. De energietransitie vraagt om centrale regie, maar regionale uitvoering. We gaan onze leden overal in het land ondersteunen om de ambities van het nationale energieakkoord te vertalen naar concrete business. Ook daar ligt een grote uitdaging.”

Welke aanpak heeft UNETO-VNI voor ogen om bestaande bouw van het gas af te halen?

“Het gasloos maken van de bestaande bouw is complex en een kwestie van lange adem. Wij denken dat biogas en groen gas nog lang een rol zullen spelen als transitiebrandstof. Toch zijn op korte termijn al enorme besparingen mogelijk door de toepassing van hybride warmtepompen in combinatie met cv-ketels en het plaatsen van zonnepanelen.  Het is belangrijk om de toekomstige warmtemix regionaal en lokaal te bespreken en daarvoor draagvlak te creëren. Dus regie vanuit de nationale overheid, uitvoering in de regio, gemeenten en wijken.  Nu zitten we nog in de fase van het leren, pionieren en experimenteren, maar deze ervaringen gaan op termijn leiden tot een versnelling, daarvan ben ik overtuigd.”

Is de bouw in 2030 van het gas af? Wat verwacht u?

“Ik hou van onhaalbare doelstellingen, dus de ambitie om in 2030 van het gas af te zijn klinkt me als muziek in de oren. Ik speel bewust met die doelstelling, omdat we hiermee de mentaliteit kunnen ombuigen van ‘kom op’ naar ‘op kop’. Ik stel dat Nederland wereldkampioen duurzaamheid kan worden. Dat klinkt misschien naïef, maar als dit streven een collectieve ambitie wordt leggen we de lat tenminste heel erg hoog. Dat leidt dan ook tot een stevige agenda die niet meer vrijblijvend is.”

In het regeerakkoord staat deze ambitie niet.

“Nee, in het regeerakkoord staat helaas niet dat de bouw in 2030 van het gas af is, hoewel ik dat van harte zou toejuichen. Toch geeft het regeerakkoord duidelijk aan welke richting het kabinet op wil; een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Het nieuwe kabinet heeft een ambitieuze klimaatagenda en daar ben ik heel blij mee. Nu gaat het erom de ambities te vertalen naar daden. Het is belangrijk dat het kabinet het bedrijfsleven daarbij de ruimte geeft. Ik reken op daadkracht van het kabinet om onze gezamenlijke ambities waar te maken.”

Interview

Lees het volledige interview met Doekle Terpstra in Ensoc Magazine, dat op 5 december verschijnt met een themanummer over ‘van het gas af’. Meer lezen? Neem dan een gratis proefabonnement.

Foto: Doekle Terpstra (Uneto-VNI): ‘Nederland kan wereldkampioen duurzaamheid worden’.

Bron: Ensoc