Home » Nieuws » Tip: energie nog via servicekosten in rekening brengen

Tip: energie nog via servicekosten in rekening brengen

01 juni 2016

2077748577 9daa16e41f z

We geven u hierbij een update over het dossier Warmtewet. De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen Vastgoed Belang, IVBN, VGM NL en VvE Belang enerzijds en de ambtenaren van EZ anderzijds over de herziening van de Warmtewet. Ook met de overige stakeholders zijn er sessies geweest. De besprekingen liepen, in tegenstelling tot het verleden, in een goede sfeer met respect voor elkaars standpunten en problemen. Wij konden onze visie met betrekking tot de Warmtewet goed over tafel brengen.

De voorstellen worden nu door de ambtelijke werkgroep uitgewerkt en omgevormd tot een nieuw wetsvoorstel, dat naar verwachting op 1 juli de consultatie in gaat. Ook dan zullen wij onze inbreng doen. Hoe het voorstel eruit komt te zien en wat de gevolgen voor onze leden zijn is nog niet te zeggen.

Tip!

Wel geven we u het advies om de gas/warmte afrekening 2015 die u nu bijna af moet hebben ook dit jaar weer op de oude manier, dus via de servicekosten, af te rekenen. Alleen als u een echte warmteleverancier bent (geen gebouwgebonden installatie, biogas levering, Stadswarmte of anderszins; zie de leidraad Warmtewet op de website Samen Energie Besparen) dient u conform de warmtewet af te rekenen.

Mocht u nieuwe huurcontracten afsluiten, dan adviseren wij u om bij de servicekosten naast de levering van gas, elektriciteit en water ook warmte op te nemen.