Home » Nieuws » Subsidie groene daken in gemeente Utrecht

Subsidie groene daken in gemeente Utrecht

21 oktober 2016

herderscheeschool 1

De subsidie heeft betrekking op zowel een woning als een garage, schuur, woonboot, flat of school.

Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Voor daken geldt een subsidie van 30 euro/m2 (mits dit maximaal 50% van de totale som is).

Voorwaarden

  • Subsidie kan worden aangevraagd voor het vergroenen van woningen, scholen, flats, appartementencomplexen etc. Het betreft zowel bestaande bouw als nieuwbouw, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Utrecht.
  • De subsidie wordt niet achteraf verleend. U kunt pas met de aanleg beginnen na ontvangst van de toekenningsbrief.
  • Er is een minimumoppervlakte van 20m2 dat bedekt wordt.


Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Utrecht.


Foto: Herderschêeschool in Zuilen