Home » Nieuws » Stand van zaken subsidieregelingen RVO.nl voor de (particuliere) huursector

Stand van zaken subsidieregelingen RVO.nl voor de (particuliere) huursector

18 december 2017

Hierbij de laatste stand van zaken op het gebied van alle subsidieregelingen voor de (particuliere) huursector.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

step

 

Regeling vermindering verhuurderheffing (RVV)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde vanaf januari 2014 € 280 miljoen euro aan heffingskorting beschikbaar. Vanaf 1 januari is dit budget opgehoogd met € 418,5 miljoen. Hiermee wil het ministerie de aanpak van maatschappelijk dringende kwesties stimuleren. Het ministerie stelt tot en met 2021 in totaal € 698,5 miljoen heffingsvermindering beschikbaar voor deze regeling. De compensatie bedraagt maximaal € 15 miljoen per belastingplichtige per jaar.

subsidie

 

energiebesparing

 

Bron: RVO.nl