Home » Nieuws » Slechts één op acht bedrijven geclassificeerd als 'duurzaam bedrijf'

Slechts één op acht bedrijven geclassificeerd als 'duurzaam bedrijf'

29 juli 2019

Uit de tweede editie van het onderzoeksrapport ‘Trends in decentrale energie: Inzichten voor duurzame bedrijfsgroei’, van Centrica Business Solutions, blijkt dat decentrale energieopwekking populair is onder bedrijven. Toch mag slechts één op acht bedrijven worden geclassificeerd als 'duurzaam bedrijf'.

Duurzame bedrijven

Energiebewuste bedrijven zijn eerder succesvol, zo blijkt uit het rapport. Zes op de tien (61%) van de best presterende bedrijven tonen krachtig leiderschap op het gebied van energie. Vier op de vijf bedrijven (81%) die al energie op locatie genereren, is van plan om deze hoeveelheid in de komende vijf jaar te verhogen. Maar slechts één op de acht moderne bedrijven zijn te typeren als echte ‘duurzame bedrijven’.

Decentrale energieopwekking en een flexibele omgang met energiebeheer komen steeds hoger op de agenda van het bedrijfsleven. Ondanks dat hier meer aandacht voor komt, hebben nog relatief weinig bedrijven de balans tussen economische en milieuprestaties goed in evenwicht.

Zelf energie opwekken de toekomst

Bedrijven zoeken steeds meer naar leiderschap op het gebied van energie om hun levensvatbaarheid op de lange termijn te waarborgen. Het belang van milieubeheer neemt daarbij sterk toe. Dit wordt nu als de op twee na belangrijkste prioriteit van organisaties gezien en is in twee jaar tijd drie plekken op de agenda gestegen.

Zeven op de tien bedrijven beseft dat ze flexibeler moeten zijn in de manier waarop ze energie genereren en gebruiken. Vier op de vijf bedrijven (81%) die al energie op locatie genereren, is van plan om deze hoeveelheid in de komende vijf jaar te verhogen. Hierdoor worden ze in feite de ‘energiecentrales van de toekomst’.

Energiebehoefte in eigen handen

De meest vooruitstrevende bedrijven op het gebied van energiebeheer nemen de energielevering in eigen handen, waarbij zij energiebeveiliging één van de snelst groeiende bedrijfsrisico’s noemen. Meer dan een derde (32%) ziet dit als een substantieel risico voor hun succes op de lange termijn. Opvallend is dat nog slechts één op de vijf bedrijven (18%) winstgevendheid als een verdere stimulans voor duurzaamheid ziet. Door energie als een verhandelbaar bedrijfsmiddel te zien, kunnen inkomstenstromen en concurrentievoordeel worden gerealiseerd met de inzet van slimme technologie als Demand Side Response (vraagrespons).

Voor het rapport zijn wereldwijd bijna 1.500 bedrijven met tenminste 100 werknemers uit zeven verschillende sectoren onderzocht op onder andere acht kenmerken van duurzaamheid, zoals het actief werken aan milieuverbetering, de mate waarin wordt geïnnoveerd, het hebben van een continue klantgerichtheid en het stimuleren van talent. Het onderzoek werd in 2017 voor het eerst uitgevoerd.

 

Bron: Centrica Business Solutions

Foto: Flickr / AMOB