Home » Nieuws » Rijksoverheid levert flexibel en duurzaam verzamelkantoor op

Rijksoverheid levert flexibel en duurzaam verzamelkantoor op

10 maart 2017

vernieuwing rijnstraat 8 press 1

Het voormalige VROM-gebouw naast Den Haag Centraal is getransformeerd tot een duurzaam verzamelkantoor. Het energielabel is opgekrikt naar een energielabel A +++, wat een prestatie mag heten met een gebouw van 80.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte.

In het gebouw zijn 4.400 werkplekken gerealiseerd, waar ongeveer 6.000 ambtenaren komen te werken van de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Infrastructuur en Milieu, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Duurzame maatregelen

Het gebouw is in 1992 opgeleverd als destijds duurzaam kantoor. 20 procent van het toenmalige gebouw is gesloopt, en daarvan is bijna 100 procent van het materiaal hergebruikt bij de renovatie. De maatregelen die o.a. zijn toegepast zijn:

 • Driedubbelglas
 • Zonnepanelen
 • Led-verlichting
 • Warmte – en koudeopslag
 • Duurzaam bouwmateriaal/hergebruik

Door deze forse ingreep voldoet het kantoor ruimschoots aan de eis van de overheid om in 2023 op minimaal energielabel C te behalen.

PPS-contract

Het Rijk is een publiek-private samenwerking aangegaan met het bouwconsortium PoortCentraal voor de renovatie, het onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Voor een periode van 25 jaar. Het consortium bestaat uit de partijen BAM, ISS en O.M.A Architecten. De netto contante waarde van het PPS-contract is 267 miljoen euro.
Het consortium wordt financieel gesteund door Rabobank International en Allianz Global Investors Europe. De joint venture tussen BAM PPP en PGGM verschaft het eigen vermogen.

Op 6 januari 2017 gaf het Rijksvastgoedbedrijf het zogenaamde beschikbaarheidscertificaat af aan bouwconsortium Poort Centraal.

Gebouwkenmerken

 • Adres: Rijnstraat 8, Den Haag
 • Functie: kantoor
 • Gebruikers: ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM), loketfunctie Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) Rijswijk, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)
 • Bouwjaar: 1992
 • Architect: Jan Hoogstad
 • Bruto vloeroppervlak (bvo): 80.000 m2 (exclusief parkeerruimte)
 • Opdrachtgever: ministerie van BZK, Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren, DGOO
 • Opdrachtnemer: PoortCentraal: BAM, ISS en O.M.A.
 • Contract: PPS
 • Planning ingebruikname: 2017

 

vernieuwing rijnstraat 8 press 6vernieuwing rijnstraat 8 press 5vernieuwing rijnstraat 8 press 4vernieuwing rijnstraat 8 press 3vernieuwing rijnstraat 8 press 2

 

Bron: Rijksvastgoedbedrijf