Home » Nieuws » Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming gaat rap

Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming gaat rap

12 maart 2019

Investeert u in het verduurzamen van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld door woningen aardgasvrij te maken of door energieprestaties minimaal 3 stappen te verbeteren? Kijk dan of u fiscaal voordeel kunt krijgen voor investeringen die u na 1 januari 2019 doet. Let op! In zes weken tijd is al meer dan 40% van het beschikbare bedrag geclaimd dus wees er snel bij!

 

Heffingsvermindering voor verduurzaming

De heffingsvermindering wordt ook mogelijk voor het aardgasvrij maken van huurwoningen. Daarnaast is het uitgangspunt de heffingsvermindering te baseren op verbeteringen in de energieprestaties van een huurwoning. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau vóór en ná de renovatie met minimaal 3 stappen verbetering in de Energie-Index.

De nieuwe heffingsvermindering voor verduurzaming is onderdeel van de maatregelen uit het Belastingplan 2019. Dit betekent dat het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer op Prinsjesdag 2018.

Budget

Er is een jaarlijks budget heffingsvermindering voor verhuurders die investeren in verduurzaming:

2019-2021: cumulatief € 156 miljoen, met een maximum van € 78 miljoen in 2019 en 2020

Vanaf 2022 structureel € 104 miljoen

Aantal meldingen

Aantal woningen

Aangemelde heffingsvermindering

Afgegeven heffingsvermindering

203

9214

€ 34.146.000

€ 4.292.000

Stand van zaken: aantal meldingen tot 1 maart 2019

Bij overschrijding van het beschikbare budget kan de regeling sluiten. Dit kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten vanaf de eerste dag van elk kwartaal. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor wordt 1 juli of later. Alle aanmeldingen voor een voorgenomen investering die RVO.nl ontvangt tijdens de openstelling van de regeling worden behandeld. Als de aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden geeft RVO.nl een voorlopige investeringsverklaring af. 

Voorwaarden

De RVV Verduurzaming is geen subsidie maar een fiscale regeling. U vraagt geen subsidie aan, maar u meldt een 'voorgenomen investering'. U komt in aanmerking voor de RVV Verduurzaming wanneer:

  • u als de corporatie of verhuurder in bezit bent van meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)
  • de huurprijs lager is dan de liberalisatiegrens
  • u verhuurdersheffing moet betalen
  • u de woningen energetisch verbetert met ten minste 3 stappen in de Energie-Index
  • de woningen allemaal een Energie-Index krijgen van ten hoogste 1,40, energieprestatie-indicator B of hoger
  • u een minimale investering per woning doet, afhankelijk van het aantal Energie-Index-stappen
  • u zorgt dat de renovatiewerkzaamheden binnen 3 jaar na aanmelding zijn afgerond

Processtappen

In het schema ziet u alle processtappen van een melding voor de RVV Verduurzaming.

Processtappen RVV Verduurzaming

PDF document | 90,18 KB

Aanvragen

U kunt uw melding voor de voorgenomen investering indienen via mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de informatie die u nodig heeft om uw melding goed voor te bereiden. Zoals gezegd: wees er snel bij!

 

Bron: RVO

Foto: Flickr / TijsB