Home » Nieuws » Overzicht belangrijkste wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

Overzicht belangrijkste wetten en wijzigingen per 1 januari 2022

31 december 2021

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten en wijzigingen op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende verduurzaming woningen die per 1 januari 2022 in werking treden.

Gewijzigde woningwet

Vanaf 1 januari 2022 geldt de aangepaste Woningwet waarmee corporaties, huurdersorganisatie en gemeenten aan de slag kunnen met het toewijzen en verduurzamen van (gereguleerde) huurwoningen en de leefbaarheid. Onnodige details zijn geschrapt en regels zijn vereenvoudigd of verduidelijkt. Woningbouwcorporaties kunnen meer doen op maatschappelijk vlak. Zo vervalt het maximum investeringsbedrag voor leefbaarheid, mogen corporaties bij het verduurzamen van hun bezit de direct betrokken particuliere eigenaren ontzorgen en wordt de gemeentelijke woonvisie verplicht. Ook zijn er aanpassingen in het passend toewijzen, de tijdelijke huurcontracten voor flexwoningen en de vrije toewijzingsruimte voor vrijkomende huurwoningen.

Energielabel nu echt verplicht

Sinds 2021 moet een huis bij verkoop een nieuw, uitgebreid energielabel hebben. Het afgelopen jaar handhaafde de overheid nog niet vanwege corona; vanaf nu gebeurt dat wel. Voor het krijgen van een label moet een adviseur thuis langskomen. Gemiddeld kost dat zo'n 300 euro, de boete voor verkopen zonder label is 435 euro.

Energielabel noemen bij verkoop en verhuur woning

Per 1 januari 2022 moeten verkopers en verhuurders bij de verkoop of verhuur van hun woning of gebouw het energielabel ook tonen in advertenties (bijvoorbeeld via Funda of de makelaar). De tijdelijke opschorting van de handhaving op deze zogeheten advertentieplicht komt daarmee te vervallen. Wie geen energielabel heeft bij de verkoop of oplevering van het huis, moet sinds 1 november een fors hogere boete betalen: 435 euro, in plaats van 170 euro.

Meer lenen bij energieneutraal huis

Zoals bekend mag men bij de geldverstrekker niet meer lenen dan de waarde van de woning. Maar neemt men energiebesparende maatregelen of koopt men een zeer energiezuinig huis, dan zijn de leennormen soepeler en kan er een hogere hypotheek worden verkregen.

Voor energiebesparende maatregelen mag men in 2022 net als dit jaar maximaal 9.000 euro extra lenen. Voorwaarde is wel dat de energiebesparende maatregelen moeten worden terugverdiend tijdens de looptijd van de hypotheek. Koopt men een klimaatneutraal huis, dan mag er 15.000 euro extra worden geleend en voor een nulopdemeter-woning (een energieneutraal huis) 25.000 euro.

Verduurzaming van woningen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de subsidie bij twee verduurzamingsmaatregelen voor woningen verhoogd. Woningeigenaren en VvE’s krijgen dan in plaats van zo’n 20% ongeveer30% terug op hun investering. De subsidie kan besteed worden aan twee isolatiemaatregelen of een combinatie van een isolatiemaatregel met een (hybride warmtepomp). 

Meer informatie over subsidies voor verduurzaming: Subsidies verduurzamen woning

Meer informatie ISDE voor woningeigenaren: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) aanvragen

Meer informatie SEEH voor VvE’s: Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor VVE 

 

 

Bronnen: BI, NOS, Rijksoverheid

Foto: Flickr / MAD BELLO