Home » Nieuws » Oproep: minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan!

Oproep: minder dan 50 verhuureenheden in bezit? Vraag STEP-subsidie aan!

26 januari 2018

Door Cees F. Jonker

Heeft u minder dan 50 verhuureenheden dan roep ik u nogmaals op om zo snel mogelijk een STEP-subsidie aan te vragen. De STEP-regeling eindigt op 31 december 2018, of zoveel eerder dat de regeling is uitgeput. Er is nog ca 100 Miljoen Euro beschikbaar. Vanaf 2019 is er alleen subsidie beschikbaar voor verhuurders die verhuurderheffing betalen omdat dan de subsidie komt in een vorm van vermindering van de verhuurderheffing indien energiebesparende maatregelen worden getroffen. In de volgende nieuwsbrief kom ik hier op terug. Dit betekent dus dat verhuurders die geen verhuurdersheffing hoeven af te dragen alleen dit jaar nog subsidie kunnen aanvragen.

Doe dit echter zo snel mogelijk want hier geldt wie het eerst komt het eerst maalt!

Wat zijn de voordelen

De regeling is verbeterd waardoor u ca 25% subsidie krijgt en het minimum aantal verbeterstappen 2 in plaats van 3 is.

De toezegging van de subsidie snel op de aanvraag volgt, zodat u hiermee (wanneer nodig) naar de bank kunt voor een zogenaamde groene lening.

De uitbetaling volgt nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd en afgemeld, U hoeft dus niet voor een langere periode voor te schieten.

Wat moet u doen

U laat een EPA-adviseur komen om een maatwerkadvies op te stellen om tenminste tot label C of de daarbij behorende Energie Index. Beter mag natuurlijk altijd. Vraag de EPA-adviseur om het maatwerkadvies op te stellen conform het maatwerkadvies huur omdat dit nauwkeuriger is dan het gewone maatwerkadvies en u een 2-stappendoel kunt krijgen: eerst tot label C of B en vervolgens tot  A of nog beter.

Ga daarna in overleg met uw huurders over de te nemen maatregelen en de daarbij behorende huurverhoging. Zie hiervoor het Stappenplan op de website www.samenenergiebesparen.nl.

Dien uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.RVO.nl .

Tussen het opstellen van het EPA-advies met de huidige Energie Index en het indienen van de aanvraag mag maximaal zes maanden zitten.

U krijgt vervolgens van het RVO een subsidiebeschikking waarna u aan de slag kunt gaan.

Draal niet, maar start de procedure vandaag nog. Via de website van Vastgoed Belang kunt u een maatwerkadvies aanvragen in de webshop.

Succes

Ga hier naar de STEP-pagina van Samen Energie Besparen >>

 

Bron: Flickr.com (Ruud van der Heyden)