Home » Nieuws » Onverzekerbaarheid zonnedaken op commercieel vastgoed dreigt

Onverzekerbaarheid zonnedaken op commercieel vastgoed dreigt

22 juni 2020

Zonnepanelen lijken het nieuwe goud voor beleggers in groot zakelijk vastgoed die hun belegging duurzaam willen opwaarderen. De idylle wordt momenteel echter verstoord doordat verzekeraars in toenemende mate de zonnedaken niet meer willen verzekeren. 

Jumbo en Action

Deze week bereikte fondsbouwer Sectie5 overeenstemming met de vastgoedtak van Jumbo supermarkten voor de plaatsen van zonnepanelen op vier locaties -Sliedrecht, Zwolle, Tilburg en Lisse voor een periode van vijftien jaar. De in totaal 2.462 PV-panelen op deze eerste locaties genereren naar verwachting ruim 720.000 kWh per jaar, gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 260 Nederlandse huishoudens.

Een week eerder sloot ASR real estate namens het ASR Dutch Prime Retail Fund huurovereenkomsten gesloten met eveneens Jumbo en Action voor het opwekken van zonne-energie op de daken van de winkels. Het gaat om twee Jumbo supermarkten in Veldhoven en Vianen en de winkels van Action in Middelburg en winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. Eerder dit jaar sloot ASR real estate al huurovereenkomsten met Albert Heijn voor het plaatsen van zonnepanelen op vijf van haar supermarkten.

De huurovereenkomsten dragen volgens ASR bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van alle drie de organisaties. ASR real estate heeft de ambitie om zo veel mogelijk gebruik te maken van energie die op locatie is opgewekt. Op woningen en kantoren in de door hen beheerde portefeuilles zijn de afgelopen jaren in totaal 4.000 zonnepanelen gelegd. Hiermee werkt het vastgoedbedrijf aan duurzame en toekomstbestendige portefeuilles, waarbij een goed Breeam-certificaat uiteraard telt als proeve van “bekwaamheid”.

Brandrisico

Alleen dreigt er in de zoektocht naar duurzaam rendement een kink in de stroomkabel te komen. Nadat er al eerder gedoe was over de brandveiligheid van zonnedaken, ook bij commercieel vastgoed, haalden de zonnepanelen onlangs opnieuw negatieve publiciteit. Onlangs bepaalde de betrokken verzekeraar dat de 5.000 zonnepanelen op het dak van het Friese schaatspaleis Thialf uitgezet moeten worden wegen vermeend brandgevaar. Zo niet dan kon de brandverzekering voor het pand niet langer voortgezet worden.

Volgens Oscar van Elferen, woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars komt de problematiek vaker voor. ‘We zien het vooral misgaan met grote installaties, dus zakelijke opstal, zoals Thialf. In die zin is Thialf dus exemplarisch voor zorgen die verzekeraars al langer hebben over zonnepanelen, maar ook over brandbaar isolatiemateriaal.’  Van Elferen constateert dat er in rap tempo zonnepanelen op bedrijfsmatige daken worden gelegd. ‘Het is booming business. We zien dat in dit tempo fouten worden gemaakt. Dat kan door de snelheid komen of door nalatigheid. Denk aan te strak aangedraaide panelen, kabels die blootliggen.’

Ook zijn sommige dakconstructies volgens Van Elferen helemaal niet voorbereid op een grote hoeveelheid zonnepanelen. ‘Het gaat bij zakelijke opstal meteen om veel panelen. Er wordt in veel Nederlandse gebouwen brandbaar isolatiemateriaal gebruikt. Als er panelen dicht op dit materiaal liggen, dan heb je op papier een groot brandrisico. Wij pleiten samen met de brandweer al langer voor betere richtlijnen in bouwbesluit over gebruik van brandveilige materialen.’

Niet financieel interessant

Zonnepanelen maken de verzekeringspremie voor pandeigenaar in ieder geval duurder. ‘Als je panelen op je dak legt, neemt sowieso de verzekerde waarde toe. Ook bij goede preventie zal waarschijnlijk de premie stijgen. Hagelschade aan panelen is bijvoorbeeld lastig te voorkomen. Als je een duurdere auto wilt verzekeren, dan stijgt je premie ook. Ook als je even veilig blijft autorijden.’

Twijfels over de installatie, dakconstructie en het isolatiemateriaal kunnen direct of indirect leiden tot onverzekerbaarheid; verzekeraars die geen trek meer hebben om een zonnedaken te verzekeren. Van Elferen: ‘Wat je eerder ziet is dat de verzekeringspremie zodanig toeneemt dat het in sommige gevallen niet financieel interessant is om zonnepanelen te nemen.’

Certificering

Het Verbond is met brancheorganisaties TechniekNL en Holland Solar in gesprek over certificering. ‘Wat jammer is dat de verzekeraar vaak het slotstuk is van het gehele traject. Wat sowieso helpt is om als ondernemer vanaf het begin je verzekeraar te betrekken als je zonnepanelen gaat installeren. Maar wij vinden ook dat andere partijen (zoals de installateurs) oog mogen hebben voor de risico’s.’

ASR, dat zowel via haar vastgoedbedrijf als de verzekeringstak te maken heeft met zonnepanelen, zegt bij monde van woordvoerder Jordi Baardewijk al in te spelen op de eventuele risico’s rondom de brandveiligheid. ‘Uitgangspunt hierbij is dat wij altijd kiezen voor kwalitatieve en gedegen producten en lange termijn partners’, aldus Baardewijk. Voordat er besloten wordt om zonnepanelen te installeren, vinden er constructie- en elektrotechnische onderzoeken plaats door derden. Ook na de installatie vindt er een audit plaats door derden, waarbij gekeken wordt of alles voldoet aan de strikte veiligheidseisen.’

 

Bron: Vastgoedmarkt

Foto: Flickr / Slimdandy