Home » Nieuws » Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015

31 maart 2015


Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3, jaargang 5 Samen Energie Besparen van Vastgoed Belang.

De nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het energiebesparing in de gebouwde omgeving en de inzet van Vastgoed Belang in dit perspectief.


Voorwoord

Geachte Lezer,

Dames en Heren, voor u ligt de Nieuwsbrief Samen Energie Besparen van maart. In deze nieuwsbrief gaan we in op de STEP subsidieregeling en het revolverend fonds FEH, met de uitnodiging voor een webinar hierover op dinsdag 28 april van 12.30 tot ca. 13.30 uur.

Per 1 juli zal worden gehandhaafd op het aanwezig zijn van een Energielabel op een mutatiemoment. Vanaf die datum krijgt u dus een boete als u hier niet aan voldoet.

 

Veel leesplezier, Cees Jonker


Uitnodiging voor webinar over STEP en FEH

Op dinsdag 28 april verzorgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rob Smit en Martijn van Horen) een webinar over STEP en FEH.
Het webinar start om 12.30 uur en duurt een klein uurtje. Je kunt je gratis aanmelden via deze link.


Strikte handhaving energielabel per 1 juli 2015

Kantoren, winkels en andere utiliteitsgebouw die per 1 juli 2015 geen energielabel hebben, worden beboet. Via de gewijzigde woningwet, waar de Eerste Kamer half maart mee ingestemd heeft, wordt het energielabel voor utiliteitsgebouwen vanaf 1 juli 2015 gehandhaafd. Minister Blok van Wonen kan bestuurlijke boetes opleggen. Dit meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een toelichting op de nieuwe woningwet. De handhaving komt voort uit internationale verplichtingen, zoals de implementatie van de EPBD, de Europese richtlijn voor energiebesparing bij gebouwen. 
Bron: Ensoc


Stand van zaken FEH Fonds Energiebesparing Huursector

Bij het Fonds Energiebesparing Huursector zijn er tot en met 23 maart drie leenaanvragen ingediend. Het gaat om drie woningcorporaties voor een totaalbedrag van bijna 2,6 miljoen euro. In totaal zit er 75 miljoen euro in de leenpot. Met de lening kunnen verhuurders maximaal 25% van de te maken projectkosten financieren, met een minimum leenbedrag van 75.000 euro. Voorwaarde is o.a. dat woningen minimaal tot energielabel A verduurzaamd worden.


Stand van zaken STEP-subsidie

De FEH is te combineren met de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). 
In de STEP-subsidiepot zit in totaal 400 miljoen euro. Bij een labelsprong van vijf stappen wordt een subsidie van 3.500 euro uitgekeerd. De uitkering volgt in een later stadium, naar verwachting in 2018 of 2019. Tot en met 16 maart 2015 is een totaal van 449 aanvragen ingediend voor een subsidie van ruim 113 miljoen euro. Vanuit de particuliere sector is voor 2,7 miljoen euro aangevraagd, waarvan 1,6 miljoen inmiddels is goedgekeurd.


Herstel bedrijfsruimtemarkt dient zich aan

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt is aan het herstel bezig. Het aantal vierkante meters en aantal transacties is in 2014 toegenomen ten opzichte van 2013. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business. Vorig jaar is ongeveer 4,3 miljoen m² bedrijfsruimte opgenomen, een toename van 18 procent ten opzichte van 2013. Vooral logistiek vastgoed is populair, met een toename van 15 procent. 
Bron: NVM Business


Winkelketens bedingen lagere huren

Winkels als H&M, C&A, Livera en Douglas hebben lagere huren kunnen bedingen na afloop van hun huurcontract. De dalingen variëren van 10 tot zelfs 30 procent.

Dit meldt het Financiele Dagblad na gesprekken met onder meer Retail Property Management en Lagerehuur.nl, die namens onder meer retailers en MKB-bedrijven deze onderhandelingen voeren. Volgens vastgoedadviseur JLL dalen de winkelhuren al vijf jaar op een rij. In 2014 was de daling 3,5 procent en in 2013 ruim vier procent.


Leidraad Energieprestatiecontracten gelanceerd

Een effectieve manier om energie te besparen is het inschakelen van een Energy Service Company (ESCo). Samen met de ESCo wordt de te leveren prestatie vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC). RVO.nl heeft nu een leidraad opgesteld, die stapsgewijs beschrijft hoe je een energieprestatiecontract aanbesteedt en opstelt. Boot Advocaten en ESCoNetwerk.nl staan ook aan de wieg van de leidraad. (Bron: Platform Duurzame Huisvesting)


ING Urgentie voor energiebesparing in gebouwen ontbreekt

De investeringen in energiebesparing lopen fors achter bij de Europese klimaatdoelstellingen tot 2020. In geheel Europa ontbreekt grotendeels de urgentie om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken. Dit meldt het Economisch Bureau van de ING in een nieuw rapport (PDF).
De grootste drempel is toegang tot financiering. Door innovatieve financieringsvormen zoals een Energy Service Company (ESCo) of lokale belastingen wordt deze barrière nog onvoldoende beslecht, aldus de economen van de ING. Kansen zijn er in de vorm van gunstigere voorwaarden aan ‘groene' hypotheken en het stellen van minimumeisen bij het toekennen van vastgoed-financiering.
Bron: ING Economisch Bureau


Website Vastgoed Belang vernieuwd

Vastgoed Belang heeft haar website vernieuwd. Het ontwerp is gemoderniseerd en alle informatie is overzichtelijk gerangschikt. Wij wensen u veel plezier en gemak met het gebruik van de nieuwe website van Vastgoed Belang!