Home » Nieuws » Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015

31 januari 2015


Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 1, jaargang 5 Samen Energie Besparen van Vastgoed Belang.

De nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het energiebesparing in de gebouwde omgeving en de inzet van Vastgoed Belang in dit perspectief.


Voorwoord

Geachte Lezer,

Het eerste nummer van 2015 is weer een feit. Deze nieuwsbrief staat in het teken van de veranderingen per 1 januari 2015. Een van de belangrijkste is het vereenvoudigde energielabel dat u via de website www.energielabelvoorwoningen.nl kunt aanvragen. Zowel dit voorlopige energielabel als de Energie-Index heeft u bij mutatie nodig voor het vaststellen van de kale huurprijs als de woning qua punten onder de liberalisatiegrens zit. Voor meer informatie zie www.samenenergiebesparen.nl onder de knop "Energielabel per 1 januari 2015".

Daarnaast wij ik u nogmaals wijzen op het dossier Warmtewet en de Leidraad Warmtewet die u op dezelfde website kunt vinden onder de knop "Dossier Warmtewet". Wij zijn nog steeds in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer om de Warmtewet niet te laten gelden voor gebouwgebonden installaties.

Zie hiervoor de gezamenlijke brief van IVBN, Vastgoed Belang en Forumvast van 30 januari.

Mocht u problemen ondervinden bij het aanvragen van het vereenvoudigd label, dan kunt u dit melden aan helpdesk@energielabel.nl. Graag dan een cc sturen naar Cees Jonker (cfj@vastgoedbelang.nl).  
Ook kunt u de helpdesk telefonisch benaderen onder 0800-0808 op werkdagen van 08.00-22.00 uur en in het weekeinde van 09.00-17.00 uur.

Veel leesplezier, Cees Jonker


Nieuw energielabel heeft gevolgen voor STEP-subsidie

De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 de rekensystematiek van het energielabel veranderd. De energielabels A t/m G worden vervangen door een cijfer, gebaseerd op de Energie-Index. In de nieuwe voorwaarden van de subsidieregelingen STEP en FEH is ook sprake van een Energie-Index en niet meer van een energielabel (stap). Wel blijft de hoogte van de STEP-subsidie afhankelijk van de energieprestatie van de woning.

Rekenmethodiek Energie-Index

Ook zijn er gevolgen voor het berekenen van de Energie-Index, het zogenaamde ‘Nader Voorschrift'. Voor het aanvragen van STEP of FEH geldt als voorwaarde dat de opnamedatum van de energieprestatie in de woning niet ouder mag zijn dan zes maanden (gerekend vanaf de datum van de subsidieaanvraag).
Dit betekent dat bij een aanvraag voor STEP of FEH tot 1 juli 2015 gebruik kan worden gemaakt van een in de energielabeldatabase geregistreerd energielabel op basis van de oude rekenmethodiek, ISSO 82.
Meer informatie is op te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Daarnaast is er zowel bij STEP als bij FEH aparte webpagina's gepubliceerd over de impact van het Nader Voorschrift op de regelingen.

De belangrijkste veranderingen voor verhuurders in 2015 
Wat is er in 2015 gewijzigd voor particuliere verhuurders? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

 1. Hogere verhuurdersheffing
  Het tarief van de verhuurdersheffing gaat per 1 januari 2015 omhoog van 0,381 procent naar 0,449 procent. Dit tarief loopt daarna verder op van 0,491% in 2016 tot 0,536% in 2017. De heffing wordt berekend over de totale WOZ-waarde van de woningen, verminderd met 10 x de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen. De heffing geldt voor verhuurders met meer dan 10 woningen in de sociale huursector.
 2. Liberalisatiegrens omhoog
  De liberalisatiegrens, die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt, is per 1 januari 2015 omhoog gegaan van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordtvanaf 2016 bevroren voor 3 jaar.
 3. Lager btw-tarief verlengd
  Het lage btw-tarief van 6 procent voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar is verlengd tot 1 juli 2015.
 4. Nieuwe maximumtarieven warmtelevering 
  De Autoriteit Consument & Markt heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet voor warmtelevering bekend gemaakt. Deze maximumtarieven gelden per 1 januari 2015. 
  Ongeveer een half miljoen consumenten en MKB-bedrijven krijgen warmte via stads - en blokverwarming. 
  ACM heeft drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn incl. BTW):
  1. De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 281,78  euro met daarbovenop 22,64 euro per verbruikte gigajoule.
  2. Het meettarief. Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op 24,78 euro. 
  3. De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2015 is dit tarief vastgesteld op 928,01 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. 
   Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 32,51 euro per meter bij. In de nieuwsbrief van februari besteden we extra aandacht aan alle wijzigingen in 2015.
 • In de nieuwsbrief van februari besteden we extra aandacht aan alle wijzigingen in 2015.

Rotterdamse kantoren op papier duurzamer dan gemiddeld

Een aantal kantoren in Rotterdam scoren 10 procent beter op de BREEAM-NL maatlat dan het Nederlandse gemiddelde. Dit blijkt uit een onderzoek van BBN Adviseurs. Er werd vooral beter gescoord op de aspecten gezondheid en transport. Meer dan 40 eigenaren en gebruikers deden aan het onderzoek mee, waaronder Unilever, Rabobank, Houthoff Buruma, ABN Amro, PWC, Robeco en Nationale Nederlanden. 
De onderzoeksresultaten zijn gebundeld op de website de Groene Werkplek
Ook in andere (grote) steden gaat het onderzoek plaatsvinden, wat moet leiden tot een grotere database van duurzame kantoren.


Dag van de Vastgoedfinanciering

Donderdag 19 maart vindt vanaf 10.00 uur de Dag van de Vastgoedfinanciering plaats. De dag wordt georganiseerd door een aantal groot - en investeringsbanken in samenwerking met het Vastgoedjournaal. 
Meer details zijn te vinden op de website van Vastgoedjournaal.


Nationale ESCo Congres 2015

Om de Nederlandse ESCo-markt verder te stimuleren, organiseren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ESCoNetwerk.nl en Duurzaam Gebouwd op 31 maart het Nationale ESCo Congres 2015. Tijdens dit congres staat samenwerking tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen centraal.


Platform Duurzame Huisvesting zet samenwerking voort

De leden van het Platform Duurzame Huisvesting eennieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2015. Het platform heeft tot doel om de samenwerking binnen de huisvestingssector te stimuleren om hiermee de utiliteitsbouw te verduurzamen. Het Platform Duurzame Huisvesting is een alliantie van branche-, kennis- en koepelorganisaties die een belangrijke rol spelen bij huisvesting in de bestaande utiliteitsbouw, het onderhoud en beheer van gebouwen, het investeren en beleggen in gebouwen en het managen van de gebouwgebonden facilities.


E-zine Utiliteit van Samen Energie Besparen gepubliceerd

In december is het e-zine Utiliteit van Samen Energie Besparen gepubliceerd. Het thema van het vernieuwde magazine is ‘Split incentive en Green lease'. Er staan o.a. interviews in met Zeeman Trust, Jones Lang Lasalle en RVO.nl in. Ook worden enkele bestaande Greenleases nader uitgelicht. Lees meer in het e-zine Utiliteit van Samen Energie Besparen.