Home » Nieuws » Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015

28 februari 2015


Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 2, jaargang 5 Samen Energie Besparen van Vastgoed Belang.

De nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het energiebesparing in de gebouwde omgeving en de inzet van Vastgoed Belang in dit perspectief.


VOORWOORD

Geachte Lezer,

De verhuurder krijgt in 2015 de nodige veranderingen voor zijn kiezen. Zo zijn er nieuwe tarieven voor de verhuurderheffing en tarieven voor warmtelevering. Ook het nieuwe energielabel dat de Rijksoverheid begin dit jaar heeft uitgerold, kan leiden tot een onnodige administratieve rompslomp. Ook geven we verder in deze nieuwsbrief aandacht voor de opmerkingen van de ACM tijdens het ronde tafelgesprek van de Kamercommissie Economische Zaken.

 

Veel leesplezier, Cees Jonker


OPROEP ENERGIELABEL!

Vastgoedbelang merkt dat er een aantal leden onduidelijkheden en problemen ervaren met de nieuwe energielabelsystematiek.

Twee veel voorkomende problemen zijn:

1.       Een verhuurder heeft zijn bezit al laten labelen dus zodoende zijn de energielabels officieel al geregistreerd. Maar de verhuurder heeft van de Rijksoverheid wel documenten ontvangen van een voorlopig energielabel en het verzoek deze om te laten zetten in een definitief label. Dit terwijl de verhuurder al een definitief energielabel heeft.

2.       Enkele verhuurders hebben vanuit de Rijksoverheid de voorlopige energielabels ontvangen, maar deze labels zijn niet toegewezen aan een adres (ongeadresseerd).

Vastgoedbelang roept leden op zich te melden via email, telefoon of per brief, die deze of gerelateerde problemen ervaren.

Dit kan via info@vastgoedbelang.nl of 020 - 34 63 123. Zodra tientallen leden hun klachten insturen, sturen we richting het ministerie van Wonen een gezamenlijke brief worden gestuurd om dit onderwerp bij de minister aanhangig te maken.

RVO.nl: "Storingen aan website energielabelvoorwoningen.nl verholpen"
De website om als woningeigenaar je voorlopige energielabel definitief af te melden, heeft te maken gehad met storingen. De storingen zijn inmiddels verholpen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gaat als tegenprestatie alle pdf's van energielabels naleveren, die in januari en februari niet of foutief zijn verstrekt. Volgens Rvo.nl zijn er geen foutieve energielabels geregistreerd in de database bij RVO.nl. Alle geregistreerde labels zijn op te zoeken via de website www.zoekuwenergielabel.nl.


WIJZIGINGEN 2015

Welke veranderingen krijgen particuliere verhuurders in 2015 voor hun kiezen? Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Hogere verhuurdersheffing
Het tarief van de verhuurdersheffing is per 1 januari 2015 verhoogd van 0,381 procent naar 0,449 procent. De komende laren loopt dit tarief op van 0,491% in 2016 tot 0,536% in 2017. De heffing geldt voor verhuurders met meer dan 10 woningen in de sociale huursector.

2. Nieuwe maximumtarieven warmtelevering
De Autoriteit Consument & Markt heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet voor warmtelevering bekend gemaakt. Deze maximumtarieven gelden per 1 januari 2015. Ongeveer een half miljoen consumenten en MKB-bedrijven krijgen warmte via stads - en blokverwarming.

ACM heeft drie tarieven vastgesteld (alle bedragen zijn inclusief btw):

De maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 281,78  euro met daarbovenop 22,64 euro per verbruikte gigajoule.

  • Het meettarief. Dit tarief is voor 2015 vastgesteld op 24,78 euro.
  • De eenmalige aansluitbijdrage. Voor 2015 is dit tarief vastgesteld op 928,01 euro voor alle nieuwe aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. 
  • Bij een aansluiting boven de 25 meter komt er bovenop dit tarief nog 32,51 euro per meter bij. In de nieuwsbrief van februari besteden we extra aandacht aan alle wijzigingen in 2015.

3. Huurliberalisatiegrens omhoog
De liberalisatiegrens, die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt, is per 1 januari 2015 verhoogd van 699,48 euro naar 710,68 euro. De liberalisatiegrens wordt vanaf 2016 bevroren voor 3 jaar.

4. Lager btw-tarief tot 1 juli 2015 
Het lage btw-tarief van 6 procent voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar is verlengd tot 1 juli 2015.


SUBSIDIES

Nieuwe subsidieregeling: iDEEGO

Rvo.nl publiceerde onlangs een aantal nieuwe subsidieregelingen voor duurzame energieopwek. Eén van de regelingen is iDEEGO, vernoemd naar de nieuwe samenwerking binnen de Topsector Energie van de TKI'sEnerGOSolar Energy en Switch2SmartGrids.

Binnen deze regeling komt er jaarlijks komt er tussen de 40 en 50 miljoen euro subsidie vrij voor innovatieprojecten, inclusief bijdragen vanuit de private sector (bedrijfsleven, investeerders etc.).

Interessant voor de gebouweigenaar is de subsidie op zonne-energie of multifunctionele bouwdelen, zoals een gevel of dak die energie opwekt. 

Belangrijke data iDEEGO subsidie

  • 1 april - opening eerste tender voor kleine projecten tot 200.000 euro subsidie per project
  • 2 juni - voor deze datum moeten voorstellen bij RVO.nl binnen zijn gekomen. Projectideeën kunnen vooraf met RVO.nl en TKI's overlegd worden.
  • later dit jaar - opening tweede tender voor projectvoorstellen tot 1 miljoen euro.

Voor meer informatie over deze subsidieregelingen kunt u terecht op despeciale pagina's van RVO.nl.

Wij raden u aan vooraf advies aan te vragen over uw projectidee. De formulieren voor subsidieaanvragen en voor projectideeën treft u op de site van RVO.nl. Stuurt u uw projectidee a.u.b. ook in cc aaninfo@ideego.nl.

 


WET- EN REGELGEVING

Warmtewet

Zoals in nieuwsbrief 1 is aangegeven heeft de vaste commissie van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op 4 februari een ronde tafelgesprek georganiseerd. Remko Bos, directeur Energie van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), was daarbij aanwezig en hij wees op de onduidelijkheid over de rolverdeling in de wet. Wie is nu eigenlijk leverancier en wie is de verbruiker? Hierdoor weten consumenten en bedrijven niet altijd waar ze aan toe zijn. En ook de ACM kan hierdoor niet op een effectieve manier de wet handhaven.
Als tweede punt merkte hij op dat het voor veel kleine warmteleveranciers bijna onmogelijk is om aan alle verplichtingen van de wet te voldoen. "De regeldruk is hier te hoog, vooral op het gebied van administratieve en financiële lasten.

Tenslotte vroeg hij zich af het Niet-meer-dan-Anders-principe in de praktijk werkt en of hier verhuurbare vloeroppervlakte de lange termijn aan moet worden vastgehouden.

OK CV gelanceerd door minister Blok
Minister Blok van het ministerie van Wonen heeft een eerste ‘OK CV' sticker op een verwarmingsketel geplakt. Dit label moet het aantal ongevallen met verwarmingsketels verminderen en cv-installaties tegelijkertijd zuiniger maken. Installatiebedrijven mogen het label alléén voeren als ze aan strenge eisen voldoen. Zo moeten zij de cv-ketels van hun klanten laten inspecteren en onderhouden door een gediplomeerd Energie Service Specialist.   
OK CV is een initiatief van branchevereniging UNETO-VNI, de gezamenlijke cv-ketelfabrikanten en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt financieel bij aan het project. CV OK heeft daarnaast de steun van Aedes, Brandweer NL, de Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Eigen Huis, VvE Belang en de Woonbond. Bekijk hier het filmpje van de opening >>.  

Aangescherpte emissie-eisen voor WKK's en ketels

Per 1 januari 2017 moeten bestaande warmtekrachtkoppelingen (WKK's) en ketels aan aangescherpte emissie-eisen voldoen. Dit is een uitvloeisel van het Activiteitenbesluit. Adviesbureau Energy Matters gaat in dit nieuwsbericht dieper op de zaken in.


ONDERZOEKEN

Dikke plus voor vastgoedinvesteringen in 2014
Er is in 2014 voor meer dan negen miljard euro geïnvesteerd in Nederlandse gebouwen, vooral door buitenlandse beleggers. Vorig jaar lag het investeringsniveau nog op vijf miljoen euro. Dit meldt ABN Amro op basis van eigen onderzoek. 
De interesse vanuit het buitenland is volgens de bank toe te schrijven door aantrekkelijke vastgoedwaarderingen en de risicopremie en het verschil van 5,7 procent tussen het aanvangsrendement en het rentepercentage op 10-jaars staatsobligaties. Ook de kredietverlening is het afgelopen jaar beter op gang gekomen, aldus de bank. 
Zie voor meer informatie de website van ABN Amro>>

Overheden falen met ‘100 procent duurzaam inkopen' 
De doelstelling om per 1 januari 2015 100 procent duurzaam in te kopen wordt door veel gemeenten en provincies niet behaald. Dit meldt Binnenlands Bestuur op basis van een quick scan van de Groene Zaak. 
Voor diensten als energie, infrastructuur of financiële diensten wordt nog nauwelijks duurzaam ingekocht. 
Naar aanleiding van de uitkomsten gaat de Groene Zaak samen met VNO-NCW, MKB Nederland, MVO Nederland, NEVI en Social Enterprise NL de Tweede Kamer vragen om het duurzaam inkoopbeleid tot 2020 radicaal te veranderen. De ambities moeten hoger, innovatie worden gestimuleerd in plaats van afgeremd en het Rijk moet meer regie in handen nemen. Er is jaarlijks minstens vijf miljoen euro extra nodig om op die manier duurzaam inkopen een impuls te geven.
Lees meer bij het Binnenlands Bestuur>>.