Home » Nieuws » Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015

30 april 2015


Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 4, jaargang 5 Samen Energie Besparen van Vastgoed Belang.

De nieuwsbrief over actuele ontwikkelingen op het energiebesparing in de gebouwde omgeving en de inzet van Vastgoed Belang in dit perspectief.


VOORWOORD

Geachte Lezer,

Voor u ligt nieuwsbrief 4 van het Project Samen Energie Besparen van Vastgoed Belang.

In deze Nieuwsbrief gaan we vooral in op de doorbraak met betrekking tot de warmtewet. Op 31 maart 2015 heeft de Directeur Energiemarkt, mevrouw Drs. B.E. Westgren, de warmtevisie van minister Kamp naar de Tweede Kamer gestuurd en ons uitgenodigd om op 20 april aanwezig te zijn bij de te houden stakeholdersbijeenkomst.

Zij schrijft o.a. dat "bij het uitwerken van de knelpunten, wij echter hebben moeten constateren dat veel knelpunten de fundamenten van de wet raken." Iets dat wij al vanaf 2008 roepen. 
Verder schrijft zij "dat het derhalve beter is om in laats daarvan eerder te starten met de evaluatie en fundamentele herziening  van de wet." 
En zij zegt verder dat "het proces erop is gericht om de evaluatie begin 2016 af te ronden. Een vernieuwde wet zal dan naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend."
De minister van Economische Zaken gaat de oude warmtewet dus niet aanpassen, maar een vernieuwde wet maken. Daarin zal in ieder geval de VVE's worden uitgezonderd en de correctiefactoren voor de ligging van de woning en leidingen toe te blijven staan.

 

Veel leesplezier, Cees Jonker


WARMTEWET

LET OP! AANMELDEN BIJ ACM NOG STEEDS NOODZAKELIJK

Vooralsnog hebben we te maken met de huidige Warmtewet. De minister heeft wel de ACM verzocht om, vooruitlopend op een vernieuwde Warmtewet, in haar toezicht rekening te houden met deze uitgangspunten. Dit ontslaat u echter niet van de eis uit de Warmtewet om u aan te melden. Wij adviseren u dan ook dringend om uw warmtenetten aan te melden, ook als ze onderdeel zijn van een VVE.


KAMP: HERZIENING WARMTEWET IN DE MAAK

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs zijn warmtevisie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij zegt onder meer dat het potentieel voor duurzame warmte aanzienlijk is, evenals het gebruik van restwarmte.

Ook de toekomstige ontwikkelingen, de beleidsinzet voor warmtebesparing, het huidige marktmodel en een uitvoeringsagenda komen aan de orde.

Uitzondering voor VVE's

In de uitvoeringsagenda schrijft hij o.a. dat het aanpassen van de huidige wet geen zin heeft zonder de uitgangspunten van de wet tegen het licht te houden. Daarom start hij nu met de evaluatie en algehele herziening van de Warmtewet. Ook schrijft hij: "Het zal ook in een nieuwe Warmtewet het uitgangspunt zijn om VVE's uit te zonderen en het toepassen van correctiefactoren toe te staan. Ik heb de ACM verzocht om vooruitlopend op een vernieuwde Warmtewet, hiermee in het toezicht rekening te houden."


VASTGOED BELANG OVER WARMTEVISIE: "OOK VRIJSTELLING KLEINE APPARTEMENTENCOMPLEXEN NODIG"

Wat wij missen is dat de kleine appartement complexen (tot ca. 20 wooneenheden) niet worden vrijgesteld. Wij vinden dat de administratieve last en de uitvoeringsregelingen hier niet in verhouding staan tot hun inkomsten uit verhuur.

Daarnaast geldt voor commercieel Vastgoed dat als er in een multi-tenant een huurder is die minder dan 100 KW gebruikt, het gehele gebouw onder de Warmtewet valt. Komt er een nieuwe huurder die weer meer verbruikt, dan geldt de warmtewet weer niet. Dat vinden wij onwerkbaar.

Vastgoed Belang wil verder dat gebouwgebonden installaties niet meer onder de warmtewet vallen. Daarmee zijn alle door ons geconstateerde knelpunten (ook de uitzondering voor VVE's) in één klap opgelost.


FINANCIERING

Grote landen willen EU-fonds voor energiebesparing
Duitsland en Frankrijk pleiten voor een EU-fonds voor energiebesparing en opwek van duurzame energie. Dit zeggen de ministers van Economische Zaken van beide landen in een gezamenlijke verklaring. Ze willen dat de Commissie om 315 miljard euro in de Europese economie te investeren (plan Juncker), ook inzet voor de gebouwde omgeving. Ze zijn de eerste bewindslieden die inzien dat een energietransitie economische kansen biedt voor Europa.   


KANTORENMARKT

"30 procent kantooroppervlakte overbodig"
Bijna een derde van de huidige kantoorruimte in Nederland is overbodig. Dit blijkt uit onderzoek van het bedrijf OfficeRank uit Delft. Dit overschot wordt de komende jaren alleen maar groter door Het Nieuwe Werken en verdergaande digitalisering.  OfficeRank baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS),Central Planbureau (CPB) en Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De onderstaande infographics illustreren de structurele overschotten.


DEZE 14 KANTOREN ZIJN ZEER ENERGIEZUINIG

MoBiusConsult heeft in opdracht van de Rijksoverheid de energieprestaties van een aantal kantoren en scholen onderzocht. Het doel is om aansprekende voorbeelden te delen, omdat over vijf jaar alle nieuwbouw in Nederland energieneutraal moet zijn. De onderzochte kantoren staan hieronder in de tabel, waarbij de Energieprestatiegebouwen (EPG) uit de NEN-norm 7120 als maatstaf dient.


INNOVATIE

Slimme ramen verwarmen gebouw

Hightech ramen die werken als verwarming. Volgens de Amerikaanse start-up Vitrius Technologies is het mogelijk. Het gaat om HR-dubbelglas met een reflective, metallische coating. Deze coatinglaag houdt warmte binnen, maar produceert ook warmte. Zodra er spanning op de coating wordt aangebracht, stuurt het glas namelijk infraroodstraling het huis in. Het glas zou een efficiency van 80 tot 90 procent behalen.