Home » Nieuws » Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 4

16 mei 2011

In deze nieuwsbrief weer veel informatie met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.

Energielabels in het WWS

Het nieuwe Woningwaarderingstelsel (WWS) is ook aangenomen door de Eerste Kamer en is vanaf 1 juli van kracht. Hierin zijn de punten voor soort verwarming en isolerende maatregelen vervangen door het energielabel. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor verhuurders. In eerste instantie gold een overgangstermijn tot 1 januari 2013, maar door het aangenomen amendement  van het Kamerlid Bochove, is deze verlengd tot 1 januari 2014. Daarmee hebben verhuurders meer tijd om hun woningen te laten labelen en eventueel energiebesparende maatregelen te nemen. Tevens betekent dit dat tot die tijd geen huurverlaging kan optreden als gevolg van het energielabel, maar dat er slechts sprake zal zijn van huurbevriezing.

Bij huurovereenkomsten van vóór 2008 zonder energielabel blijft gedurende de overgangstermijn het huidige WWS (zonder energielabel) gelden en is er geen puntenverlaging aan de orde. Daardoor kan daaruit ook geen huurverlaging of -bevriezing voortvloeien. Per 1 januari 2014 geldt evenwel het nieuwe WWS met energielabels en kan er sprake zijn van huurverlaging.

Bij huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2008 geldt het nieuwe WWS met energielabel. Dit kan tot 1 januari 2014 niet tot huurverlaging leiden, maar hooguit tot huurbevriezing, Vanaf die datum is ook huurverlaging mogelijk.

Bij huurovereenkomsten van vóór 2008 maar met energielabel geldt hetzelfde als woningen met huurovereenkomsten vanaf 1 januari 2008. Dus ook dan kan er tot 1 januari 2014 sprake zijn van huurbevriezing en daarna huurverlaging.

Als er geen energieprestatiecertificaat is wordt de energieprestatie van een woning bepaald aan de hand van bouwjaarklasse. Dit betekent o.a. dat alle woningen van 1976 of ouder een G label krijgen met 0 punten. Indien bij dergelijke woningen in het verleden energie besparende maatregelen zijn doorgevoerd is het verstandig om de woning te laten labelen. Veelal blijkt dan een E-label haalbaar, hetgeen 8 punten oplevert bij een eengezinswoning en 5 punten bij een meergezinswoning. De bouwkundige dienst van Vastgoed Belang kan u hierbij assisteren.

Pilot Amsterdam

Vastgoed Belang voert een pilot uit in de gemeente Amsterdam met een tiental woningen waarbij het hele proces van labeling, maatwerkadvies, begroting, offerteaanvraag en zo mogelijk uitvoering wordt afgewerkt. De eerste resultaten zijn binnen en daaruit blijkt dat een groot deel tenminste een E-label haalt. Op de website samenenergiebesparen.nl zal eind mei een eerste verslag hierover gedaan worden.

Energie Conferentie: Hoe huiseigenaren te overtuigen om te renoveren?

Op 13 april is in het bijzijn van de Eurocommissaris voor Energie, Günther Oettinger , en een conferentie gehouden over bovenstaand onderwerp. Deze conferentie werd georganiseerd door The International Union of Property Owners (UIPI). De algemene conclusie die uit deze conferentie kon worden getrokken is dat het voor huiseigenaren , of dat nu particulieren of corporaties zijn, niet interessant is om energiebesparende maatregelen te nemen. Door de verschillende overheden zijn wel een aantal successen aan Brussel gemeld, maar de praktijk voorbeelden die naar voren werden gebracht haalden deze successen onderuit.  De regelingen zijn te bureaucratisch, het kost de eigenaren geld zonder dat er extra huurverhogingen tegenover staan, de baten komen bij de huurders terecht die minder kwijt zijn aan energiekosten, extra financiering  is erg moeilijk zo onmogelijk vanwege het negatieve rendement en elk land stelt zijn eigen aanvullende regels.

Ook werd een groot verschil geconstateerd tussen West en Oost Europa. De veelal slechte woningen in Oost Europa worden met veel subsidies gerenoveerd of gesloopt gevolgd door nieuwbouw waardoor op een eenvoudige manier energiebesparende maatregelen kunnen worden doorgevoerd. Terwijl in West Europa nauwelijks subsidies worden verstrekt en het veel lastiger is de kwalitatief betere woningen een labelsprong te laten maken. In Nederland is, binnen het nieuwe WWS, de bruto terugverdientijd van een  HR-107 (combi)ketel 97 jaar: 6 maal de economische afschrijvingstermijn!

Gepleit werd dan ook om in de investerings- en/of belastingsfeer met maatregelen te komen om de huiseigenaren tegemoet te komen.