Home » Nieuws » Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen

Nieuwe norm voor energieprestatie van gebiedsmaatregelen

10 mei 2011

De NEN publiceert NVN 7125 'Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG). Met deze EMG is het mogelijk om gebiedsmaatregelen in de energieprestatie van gebouwen te verwerken. Deze voornorm wordt gelijktijdig met de nieuwe energieprestatienorm in het Bouwbesluit aangewezen.

De methode is bedoeld voor de integrale beoordeling van de energieprestatie van een gebouw en de bijdrage van de collectieve maatregelen buiten het perceel. Voorbeelden van dergelijke gebiedsmaatregelen zijn stadsverwarming, WKK, collectieve warmtepompen of een serie windmolens, collectieve PV en andere duurzame opties aangesloten op een specifieke wijk.

De EMG moet samen met de eveneens nieuwe NEN 7120 'Energie¬prestatie van gebouwen' (EPG) worden gebruikt. Ze worden tegelijkertijd gepubliceerd.

Reacties op ontwerp

Vorig jaar is een ontwerp van de voornorm gepubliceerd. De huidige EMG is uitgebreider. Zo kan de prestatie van een warmte- of koudenet met één (equivalent) rendement worden weergegeven.

Ook waren er zorgen over de toekomstige eis in het Bouwbesluit. Indien het mogelijk is met gebiedsmaatregelen de EPC omlaag te brengen, zou dit ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van het gebouw zelf. NEN heeft dit aan het ministerie van (toen) VROM doorgegeven, en met succes, want in de regelgeving wordt een ‘getrapte eis' opgenomen. Dit betekent dat er zowel eisen zijn aan het gebouw zelf, als aan het gebouw inclusief gebiedsmaatregelen.

Vervolg

De EMG wordt eerst als voornorm uitgegeven. Over één tot twee jaar volgt een evaluatie. NEN stelt het daarom op prijs om ervaringen met de voornorm te ontvangen. Na verwerking van deze ervaringen volgt publicatie als norm.

Bron: NEN