Home » Nieuws » Nederland scoort slechtst in EU op doelstellingen duurzame energie

Nederland scoort slechtst in EU op doelstellingen duurzame energie

09 mei 2019

Geen enkel Europees land is zo ver verwijderd van de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie als Nederland. In een vergelijkend onderzoek tussen Nederland en de andere EU-lidstaten is dat de conclusie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) trekt. Volgens het CBS wordt in ons land relatief weinig duurzame energie opgewekt doordat bijna iedereen hier aardgas heeft.

Nederland loopt achter

Volgens de EU-richtlijnen, die voor elk land verschillen, moet Nederland in 2020 14 procent van de energie opwekken uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Het behaalde in 2017 echter maar 6,6 procent. Alleen Luxemburg (6,4 procent hernieuwbaar) leunt nog iets meer op fossiele brandstoffen. Het groothertogdom heeft lagere doelstellingen van de EU gekregen, waardoor Nederland de grootste inhaalslag te maken heeft. Ook Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn ver verwijderd van hun doelstellingen, en halen het doel voor 2020 waarschijnlijk niet.

Elf lidstaten halen doelstellingen wel

Elf landen hebben hun doelstellingen al wel gehaald. Zweden is de Europese koploper met 54,5 procent hernieuwbare energie in 2017, terwijl het doel voor 2020 op 49 procent lag. Het merendeel komt overigens uit biomassa. Dat is een hernieuwbare bron, maar niet per definitie onschadelijk voor het milieu. Finland, Letland, Denemarken en Oostenrijk zitten allemaal boven de 30 procent hernieuwbare energie. In tegenstelling tot Nederland winnen deze landen relatief veel energie uit biomassa, windenergie en waterkracht.

Uitstoot broeikasgassen gedaald

Hoewel de uitstoot van broeikasgassen het afgelopen jaar met 2 procent is gedaald, onder meer door het sluiten van kolencentrales en de krimp van de rundveestapel, is de uitstoot in Nederland nog steeds relatief hoog. In vergelijking met 1990 is de uitstoot van gassen als CO2 en methaan met 14,5 procent gedaald. Het doel van minimaal 25 procent daling in 2020 bleek al eerder onhaalbaar. In Oost-Europese landen is juist wel een grote reductie van broeikasgassen gerealiseerd, doordat na de val van de Berlijnse Muur veel vervuilende industrieën zijn verdwenen of gemoderniseerd.

 

Bron: CBS 

Foto: Flickr / Stephan Mosel