Home » Nieuws » Kamp: Plan voor verplichting energielabel C op kantorenmarkt

Kamp: Plan voor verplichting energielabel C op kantorenmarkt

01 juni 2016

SetWidth350 minister kamp

Door Cees Jonker, projectleider Samen Energie Besparen, Vastgoed Belang.

 

Op 17 mei heeft minister Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd over het Intensiveringspakket Energieakkoord. Daarbij werd ook de brief van Ed Nijpels, de voorzitter Commissie Borging Energieakkoord voor Duurzame Groei, meegestuurd. Niet alleen wij, maar ook de ambtenaren van BZK waren verrast dat de verplichting van label C voor kantoren op deze manier naar buiten werd gecommuniceerd. Wij waren immers met de ambtenaren van BZK nog aan het bekijken wat de gevolgen van zo een verplichting zouden zijn.

Eind 2015 hebben partijen in het Energieakkoord een intensiveringspakket ontwikkeld dat zich toespitst op twee van de vijf hoofddoelstellingen van het Energieakkoord die volgens de ECN-ramingen in 2020 nog niet binnen bereik zijn: 14% hernieuwbare energie en 100PJ finale energiebesparing.

De drie andere hoofddoelstellingen – 16% hernieuwbare energie in 2023, een gemiddelde energiebesparing van 1,5% per jaar en 15.000 additionele voltijdbanen – zijn volgens de ramingen zonder intensivering haalbaar.

Alle afspraken van dit intensiveringspakket zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2016. Op een aantal punten zijn de afspraken aangescherpt.

Ten aanzien van energiebesparing betreffen de extra maatregelen om de 100 PJ finale energiebesparing in 2020 binnen bereik te brengen:

  1. De aanscherping van het MEE-convenant en de intensivering van de 1-op-1 afspraken die bedrijven met de overheid maken. Als per 1 oktober 2016 (of eerder) blijkt dat de beoogde 9 PJ nog niet binnen bereik is, worden verplichtende maatregelen van kracht.
  2. Er wordt een energiebesparingsverplichting ingevoerd. Partijen werken daarvoor twee varianten nader uit: een verplichting voor energieleveranciers en een tenderregeling. Deze maatregel dient tot 20PJ finale energie te besparen in de periode tot 2020. De maatregel en de invoeringsdatum worden vastgelegd in de Voortgangsrapportage 2016.
  3. Er wordt een verplichting tot realiseren van een label C ingevoerd in de kantorenmarkt. Op zo kort mogelijke termijn wordt een effectieve vormgeving van deze maatregel uitgewerkt. De uitwerking en de invoeringsdatum worden vastgelegd in de Voortgangsrapportage 2016 in oktober.

De Kamerbrief van Kamp en de brief van Nijpels kunt u lezen op de vernieuwde website www.samenenergiebesparen.nl