Home » Nieuws » Meer geld besparen met erkende energiemaatregelen

Meer geld besparen met erkende energiemaatregelen

14 juli 2017

De “erkende maatregelen energiebesparing” van het zogenaamde Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer zijn sinds 1 juli 2017 uitgebreid met beheer- en onderhoudsmaatregelen. Daarnaast gelden de maatregelen voor meer sectoren. Ook zij kunnen nu meer geld besparen met energiebesparing.

Welke maatregelen zijn nieuw?

  • Doelmatige beheer – en onderhoudsmaatregelen (dbo’s) zoals het schoonmaken en zo zuinig mogelijk instellen van een ventilatiesysteem.
  • Maatregelen gelden nu ook voor de sectoren hotels, restaurants, sport en recreatie, de mobiliteitsbranche, de levensmiddelenindustrie en de agrarische sector.

Wat zijn erkende maatregelen? De lijst van erkende maatregelen vloeit voort uit het Activiteitenbesluit. Bedrijven en instellingen moeten deze vormen van energiebesparing nakomen. De milieudienst controleert daar op. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq) per jaar verbruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen nemen.

Dbo's

Rob van Bergen, directeur van ISSO, legt uit: “Om te beginnen gaat het om maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Je weet dus dat de besparingen je wat opleveren. Bovendien zijn de maatregelen erkend. Er is dus geen discussie over het nut ervan. Je voorkomt daarmee dat je in de verkeerde maatregelen investeert".

Advies: het is slim om energiebesparing te beginnen met de dbo's. Bedrijven kunnen misschien wel 20 tot 30% energie besparen. Zonder daarvoor dure investeringen te doen. Dbo's zijn ook te combineren met het periodiek onderhoud van gebouwsystemen. Neem dat bijvoorbeeld op in een nieuw onderhoudscontract.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland