Home » Nieuws » Lokale Energie Monitor 2019

Lokale Energie Monitor 2019

02 december 2019

De productie van duurzame energie door projecten van burgers in Nederland neemt de laatste jaren in rap tempo verder toe. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde jaarlijkse Lokale Energie Monitor. Lokale energieprojecten in Nederland produceren nu zeventien keer meer zonne-energie en bijna drie keer meer windenergie dan in 2015.

De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt. Dit hebben de partijen in het Klimaatakkoord met elkaar afgesproken. De Lokale Energie Monitor 2019 laat zien hoe dit streven naar lokaal eigendom in de praktijk vorm krijgt.

Verdubbeling initiatieven

Het aantal initiatieven blijkt in vier jaar tijd meer dan verdubbeld: van 248 in 2015 naar 582 in 2019. Daarbij wekt 80 procent van de corporaties zonne-energie op. Ongeveer de helft van de totale productie zonne-energie is afkomstig van zonnepanelen op daken van woningen. Verder wekt 24 procent van de corporaties windenergie op, waarmee nu 200.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

De coöperaties zitten in alle provincies en in 80 procent van alle gemeenten. Het aantal leden en deelnemers aan de projecten wordt geschat op ongeveer 85.000. Zij wekken ook energie op uit bijvoorbeeld oppervlaktewater of riool- en afvalwater, houtafval en gft-afval.

 

Bron: Hier Opgewekt

Foto: Flickr / bertknot