Home » Nieuws » Kansen en mogelijkheden van de MIA-regeling

Kansen en mogelijkheden van de MIA-regeling

30 januari 2020

De specialisten van Van Draeckeburgh Subsidies & Financieringen krijgen steeds meer vragen van klanten over bestaande fiscale regelingen voor circulaire gebouwen. Mitchell Gmelich - directeur bij Van Draeckeburgh - bespreekt voor Vastgoedjournaal aan de hand van de meest voorkomende vragen, de kansen en mogelijkheden van de MIA-regeling.

MIA-regeling

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale stimuleringsregeling die gericht is op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en duurzame gebouwen. Ook circulaire gebouwen die voldoen aan een scherpe milieuprestatie ambitie en worden gebouwd met een materialenpaspoort, komen in aanmerking voor de regeling.

Zo werkt de MIA bij investeringen in gebouwen

De MIA is een brede regeling waardoor er veel milieuvriendelijke investeringen voor in aanmerking komen. De regelingen die in het oog springen zijn die voor circulaire woningen, utiliteitsgebouwen en industriegebouwen, omdat deze voor een groot fiscaal voordeel in aanmerking komen. Ook circulaire materialen en producten die daarbij gebruikt worden zoals duurzaam geproduceerd hout en circulaire gevelconstructies komen in aanmerking. Er is een speciale milieulijst waar precies op staat welk bedrijfsmiddel of techniek op een bijdrage kan rekenen.

Hoogte investeringsaftrek voor circulaire gebouwen

Dit verschilt per regeling: voor circulaire utiliteit en woningbouw kan maar liefst 36% van het investeringsbedrag verminderd worden op de vennootschapsbelasting. Bij industriële panden is de MIA-aftrek 27%. Dit zorgt voor een netto belastingvoordeel van 6 tot 9% van de subsidiabele investeringskosten.

MIA aanvragen

Iedere aanvraag dient te voldoen aan een reeks voorwaarden om in aanmerking te komen voor de MIA. De voornaamste hierbij zijn: De Milieu Prestatie Gebouw (MPG)- berekening, deze moet aantonen of het gebouw voldoet aan de circulaire maatstaven. Aanvullend moet de berekening getoetst worden door een certificatiesysteem zoals GPR Gebouw of BREEAM-NL. Daarnaast heeft men bij circulaire bouw een compleet materialenpaspoort nodig. Hierin staan ‘de ingrediënten’ van het gebouw; alle elementen en componenten, de toxiciteit van de materialen en hoe demontabel het gebouw is. Hiervoor werken we samen met onze partner Madaster.

Voorbeeldberekening

De MIA-regeling is een fiscale investeringsaftrek voor organisaties welke winstbelasting ofwel vennootschapsbelasting afdragen. Dit zijn ondernemingen, vastgoedbeleggers, maar ook woningcorporaties. Ik neem als voorbeeld het potentiele voordeel voor een project voor een gebouw van 2.500 m2 bruto vloeroppervlakte: Het investeringsbedrag voor een circulair gebouw dat in aanmerking komt is maximaal €1.200 per m2 BVO. Uitgaande van het huidige marginale tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt het fiscale subsidievoordeel dan ruim €250.000.

Geen risico lopen bij de subsidieaanvraag?

De aanvraag en het proces moet gedurende een project aan alle voorwaarden voldoen anders wordt de MIA-subsidie niet toegekend. Hiervoor zijn specialisten met de juiste kennis onmisbaar in uw projectteam. Van Draeckeburgh helpt graag om aan de MIA-voorwaarden te voldoen.

 

Bron / Foto: Vastgoedjournaal