Home » Nieuws » Invoering BENG regelgeving per 1 januari 2020 niet haalbaar!

Invoering BENG regelgeving per 1 januari 2020 niet haalbaar!

30 augustus 2019

Door: ing. Co Koning MRE directeur beleid

Op 1 januari aanstaande zouden de bepalingsmethoden voor de energieprestatie, EPC en de energie-index (EI), worden vervangen door een nieuwe bepalingsmethode. Deze nieuwe methode moet een betere benadering geven van het werkelijk (genormeerd) energieverbruik van het gebouw. De bestaande bepalingsmethoden voor woningen, utiliteitsgebouwen, nieuwbouw of bestaande bouw lopen thans nogal uiteen. De bepalingsmethode die per 1 januari 2020 zou worden aangewezen om de energieprestatie voor alle gebouwen te bepalen - de NTA 8800 - moet daar een einde aan maken.

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG wordt vastgesteld aan de hand van 3 eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Uitstel BENG-eisen

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving is niet meer haalbaar. Een cruciale factor is de beschikbaarheid van software om de BENG te kunnen berekenen. Marktpartijen hebben voor de invoering van de nieuwe methode een periode van ten minste zes maanden nodig  tussen het beschikbaar komen van de software en de wettelijke ingangsdatum. Die tijd is onder meer nodig om gecertificeerde opnemers opnieuw op te leiden. De softwarebouwers verwachten de software vanaf 1 januari 2020 beschikbaar te hebben.

Via de aan het Wetsvoorstel voorafgaande internet consultatie hebben partijen ook aangegeven dat de inwerkingtreding van de bepalingsmethode en de BENG-eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. In een brief van 11 juni 2019 laat minister Ollongren aan de voorzitter van de Tweede Kamer weten het daar mee eens te zijn en dat de inwerkingtreding van de nieuwe BENG-eisen daarom op 1 juli 2020 zal plaatsvinden.

WWS

Met de introductie van de NTA8800 zal dus ook de bepalingsmethode voor het aantal punten, dat in het WWS puntenstelsel wordt toegekend aan de energieprestatie van gereguleerde huurwoningen, opnieuw veranderen.

Huidige waardering energieprestatie in het WWS:

  1. Energielabel afgemeld vóór 1 januari 2015 blijven vanaf de afmelddatum 10 jaar geldig voor het WWS. De laatst in 2014 afgemelde labels dus tot 1 januari 2025;
  • of
  1. Energie-index (voor het WWS de vervanger van het Energielabel) afgemeld vóór 1 januari 2020 blijven vanaf de afmelddatum 10 jaar geldig voor het WWS. De laatst afgemelde Energie-indexen dus in ieder geval tot 1 januari 2030. Dat hangt mogelijk nog af van de uiteindelijke ingangsdatum van de nieuwe bepalingsmethodiek;
  • of
  1. Bouwjaar Is geen energielabel (voor 1-1-2015) of EI voor de woning opgenomen en afgemeld, dan worden punten toegekend aan de hand van het bouwjaar.

Deze energieprestatie indicatoren hebben een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label of de energie-index mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

In 2020 gaat een nieuwe energieprestatie indicator gelden die wordt berekend op basis van de NTA8800. Deze nieuwe indicator zal worden uitgedrukt in kWh/m² BVO/jaar. Op dit moment vindt een zogenaamde in-ijkingsstudie plaats. Daarin wordt gekeken hoe de nieuwe indicator zich verhoudt tot de huidige EI. Het valt niet uit te sluiten dat in de WWS puntenwaardering op individueel woningniveau, ten opzichte van de huidige EI, verschuivingen zullen plaatsvinden naar een slechtere klasse. Bovendien zal het opnemen van een gebouw gemiddeld meer tijd gaan kosten dan voor de huidige EI het geval is. Opname van het gebouw zal daardoor vrijwel zeker duurder worden.

Vastgoed Belang adviseert leden die nog niet voor al hun (gereguleerde) huurwoningen een energie-index hebben laten opnemen, om dat alsnog voor 1 januari 2020 te laten doen en de index ook formeel te laten afmelden. U beschikt dan in ieder geval over een Energie-index die voor de WWS puntentelling 10 jaar geldig blijft.