Home » Nieuws » Internetconsultatie BENG open

Internetconsultatie BENG open

07 februari 2019

Internetconsultatie BENG staat open

Tot 2 maart 2019 kunt u reageren op het conceptbesluit van het Bouwbesluit 2012 voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen - BENG. BENG moet de huidige eis voor de energieprestatie van nieuw te bouwen gebouwen - de EPC - vervangen bij het aanvragen van omgevingsvergunningen.

Voortgang energiezuinige nieuwbouw

In 2018 is getoetst of de voorgenomen BENG-eisen op een kostenoptimaal niveau liggen. De kostenoptimaliteitstudie is eind 2018 afgerond en gepubliceerd. Op basis van deze studie zijn de concepteisen uit 2015 aangepast. 

Minister Ollongren, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeerde de Tweede Kamer vorige maand over de voortgang van de energiezuinige nieuwbouw en de BENG-eisen in een kamerbrief. Vastgoed Belang heeft, samen met IVBN en de Lenteakkoord partijen, inbreng geleverd.

Ga naar de Internetconsultatie bouwbesluit 2012, beschikbaar tot 2 maart 2019.

Bron / Foto: RVO