Home » Nieuws » ‘Huurwoningen niet op tijd energiezuinig'

‘Huurwoningen niet op tijd energiezuinig'

16 maart 2016

Huurwoningen zullen in 2020 waarschijnlijk niet gemiddeld een energielabel B hebben. Terwijl sociale verhuurders dit wel hebben afgesproken in een convenant. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van Team Vier in opdracht van de bouw- en installatiesector.

Energielabel B

Bijna een derde van de ondervraagde verhuurders denkt niet dat huurwoningen in 2020 gemiddeld een energielabel B zullen hebben. Volgens de afspraken moeten huurwoningen in 2030 gemiddeld een label A hebben en in 2050 zelfs allemaal energieneutraal zijn. Nederlandse woningcorporaties hebben zo'n 2,4 miljoen woningen. Slechts 24 procent heeft een label A of B. Ruim driekwart is dus minder duurzaam. In september 2013 werd het Energieakkoord gesloten en werd besloten nog eens 400 miljoen euro uit te trekken voor verduurzaming.

Meer doen

Uit het onderzoek blijkt verder dat corporaties meer willen doen om de huurwoningen energiezuiniger te maken. Zowel ondervraagde huurders als verhuurders vinden verduurzaming belangrijk, maar geven daar tot nu toe geen voorrang aan. Huurders vinden dat vooral de verhuurder verantwoordelijk is voor het verduurzamen van woningen. Tegelijkertijd vinden drie van de vijf woningcorporaties dat huurders moeten meebetalen aan het duurzamer maken van hun woning. Bijvoorbeeld via een huurverhoging. Maar huurders lijken daar alleen onder strikte voorwaarden mee in te stemmen.

Sneller

"Huurwoningen moeten veel sneller energiezuinig gemaakt worden", reageert voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Hij benadrukt dat nog 1,8 miljoen huurwoningen verduurzaamd moeten worden, om te voldoen aan afspraken uit 2012. Volgens Verhagen staan corporaties er inmiddels weer beter voor dan een paar jaar geleden en kunnen zij gebruikmaken van de zogenoemde Stimuleringsregeling energieprestatie huursector. Ze kunnen daarmee een deel van hun investeringen betalen.

Te weinig

"Maar al dat geld ligt nog steeds op de plank. Er gebeurt veel te weinig", stelt Verhagen. Verhagen benadrukt dat corporaties eerst daadwerkelijk moeten investeren, voordat ze geld kunnen terugvragen. "Daar wringt de schoen. Dat zou anders moeten", meent de voorzitter. Hij vindt dat de subsidie direct beschikbaar moet worden gemaakt voor corporaties die geen middelen hebben om aan verduurzaming te kunnen beginnen. "Dan hebben ze per direct de investeringsruimte om te werken aan die grote en belangrijke opgave."

Bron: Team Vier / Nu.nl