Home » Nieuws » Het klimaatakkoord is hot! Wat worden de energieprestatie eisen voor gebouwen?

Het klimaatakkoord is hot! Wat worden de energieprestatie eisen voor gebouwen?

05 oktober 2018

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord stevig ingezet op een ambitieus klimaat- en energieakkoord. Dat akkoord had er voor de zomer van dit jaar moeten liggen, maar dat is nog lang niet zover. Er is weliswaar een conceptakkoord op hoofdlijnen, maar dat is zelfs nog te vaag om het te kunnen doorrekenen aldus het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het conceptakkoord leidt tot politieke spanningen tussen de regeringspartijen. VVD en CDA voelen er niets voor om plannen over te nemen die nog te vaag zijn en waaraan nog geen prijskaartje hangt. D66 en de ChristenUnie willen vaart maken beginnen voordat het te laat is. De materie is weerbarstig en de partijen zijn het er vooral niet over eens aan wie straks de rekening van verduurzamingsmaatregelen wordt gepresenteerd. Daar is dus vooralsnog geen antwoord op. Een ding staat vast: Het klimaatakkoord moet er hoe dan ook komen, al zal dat best eens pas net voor de volgende zomer kunnen zijn.

Aangescherpte eisen energieprestatie

Wat wel duidelijk is, is dat de energieprestatie-eisen waar gebouwen aan moeten voldoen nog verder worden opgeschroefd dan nu al het geval is. Dat zal in de nabije toekomst niet meer worden bepaald aan de hand van een aantal thans bestaande methoden zoals NEN 7120, het Nader Voorschrift en ISSO 75.3. De huidige EPC- en EI-indicatoren worden vervangen door de energiebehoefte per vierkante meter gebruiksoppervlak, uitgedrukt in Kilowattuur (kWh/m² GBO). Die energiebehoefte wordt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw bepaald aan de hand van een nieuwe rekenmethode/regels, de NTA8800. De nieuwe rekenregels komen voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). Die richtlijn verplicht dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen).

EPBD versus NTA8800

In de NTA8800 zijn op verschillende punten vereenvoudigen doorgevoerd ten opzichte van de Europese normen om beter aan te sluiten op de Nederlandse situatie. De NTA 8800 stelt geen eisen aan de energieprestatie zelf waar gebouwen aan moeten voldoen. Die eisen worden opgenomen in wet- en regelgeving. Eisen in die wet- en regelgeving kunnen steeds worden aangepast aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Hoe scherp die eisen aanvankelijk kunnen zijn voor verschillende soorten gebouwen staat nog ter discussie aan de Klimaattafels die moeten leiden tot een concreet Klimaatakkoord. De NTA8800 moet dus per 1 januari 2020 van kracht zijn. Dat betekent dat tegen 1 januari 2020 ook de energieprestatie eisen, waaraan nieuwbouw dan moet voldoen, in de wet- en regelgeving moeten zijn vastgelegd.

Klimaattafels

Vastgoed Belang praat mee aan de Klimaattafels. Ook over energieprestatie-eisen die in het kader van het Klimaatakkoord op termijn aan bestaande bouw worden gesteld. Wij streven naar realistische eisen waar met rendabele investeringen aan voldaan kan worden. Dat is vooral van groot belang voor bestaande bouw. Om inzicht te krijgen in wat realistisch is, beginnen we met een inventarisatie van het energiegebruik van bestaande woningen waarvoor de eigenaar in eerste instantie de energierekening ontvangt.

 

Oproep aan leden!

We vragen onze leden daar aan mee te werken door zo mogelijk, van maximaal 9 woningen per lid, een aantal gegevens in te vullen in een Excel bestandje dat daar speciaal voor is gemaakt. We hebben dat zo eenvoudig mogelijk gehouden door uitsluitend een aantal basale gegevens te verzamelen. Zodra u het bestandje volledig hebt ingevuld, kunt zelf direct per woning zien wat het huidige werkelijke energiegebruik in kWh/m² GBO (indicatief) is geweest in de afgelopen 3 jaar. De energieafrekening hoeft niet te lopen van 1 januari tot 1 januari van het volgend jaar. In het Excel bestand wordt dat automatisch omgerekend naar jaarverbruik. Ook met gemiddelde temperatuurverschillen tussen verschillende jaren hoeft geen rekening te worden gehouden. Dat zullen we achteraf corrigeren met behulp klimaatgegevens van het dichtstbijzijnde KNMI weerstation over de opgegeven periode waar de afrekening van het energiebedrijf betrekking op heeft.

Help ons en daarmee uzelf.

We publiceren binnenkort op deze website het Excel en het emailadres waarnaar u het bestand kunt opsturen.