Home » Nieuws » Facility adviseur Bert van Renselaar (CFP): "Elk gebouw kan minstens 10% zuiniger"

Facility adviseur Bert van Renselaar (CFP): "Elk gebouw kan minstens 10% zuiniger"

18 juli 2017

Er zijn veel redenen te bedenken waarom je moet starten met het verduurzamen van je panden: strengere wet- en regelgeving, ongezonde werk-, leer- of leefomgevingen, leegstand en financiers die steeds vaker een groen gebouw eisen. Met name de wetgever stelt steeds meer eisen aan de duurzaamheid van vastgoed. In het kader van het Energieakkoord zijn afspraken gemaakt om te komen tot een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Een tussenstap is de ambitie dat alle gebouwen in 2030 gemiddeld tenminste energielabel A hebben. Wettelijk verplicht is dat alle kantoren vanaf 2023 minimaal een energielabel C dienen te hebben. Huurders willen nù al weten of hun kantoor over 5 jaar nog bruikbaar is.

Dit bericht is eerder verschenen op FMN.nl.

Waarom is verduurzaming nu eigenlijk belangrijk?

  • Een beter energielabel zorgt voor een lagere CO2-uitstoot
  • Een beter energielabel verhoogt de waarde van het vastgoed
  • Duurzaam vastgoed heeft een hogere huuropbrengst en lagere energie- en servicekosten.
  • Doorgaans zijn bij een duurzaam gebouw de installaties beter op elkaar afgestemd waardoor klachten afnemen en het werkklimaat verbetert.

Het energielabel kun je zien als een diploma dat aangeeft dat een gebouw in staat is om een bepaalde energieprestatie te halen. Daarmee is het label een voorwaarde, maar geen garantie, voor die energieprestatie. Want als een gebouw verkeerd gebruikt wordt, zal de energieprestatie behoorlijk tegen kunnen vallen.

Veel voorkomende problemen

En dat zien we in de praktijk. Onlangs werd bekend dat de forse groei van duurzame energie in 2016 volledig teniet gedaan werd door de stijging van energieverbruik. In alle gebouwen kunnen de energiekosten gemiddeld met 10-15% worden verlaagd door het beter inregelen van de gebouwinstallaties. Grote bedrijven met complexe installaties kunnen vaak veel energie en geld besparen, zonder of met kleine investeringen. Daarbij is het opvallend dat bij een ruime meerderheid van de bedrijven deze besparingsmogelijkheid niet wordt benut.

Hoe komt dat?

  • Energiebesparing staat bij het management niet hoog op de agenda omdat het buiten de "core business" valt
  • Medewerkers worden geleefd door de waan van de dag en kunnen geen gestructureerde aandacht geven aan energiebesparing.
  • Voor onderhoudspartijen worden eerder gestuurd voor storingen en klachten.
  • Zodra er bijvoorbeeld een klimaatklacht is wordt dit opgelost door de kloktijden van de installatie ruimer te zetten, vaak veel te ruim. Men probeert hiermee meer klachten in de toekomst te voorkomen, maar ondertussen wordt onnodig veel energie verbruikt.

Laaghangend fruit

De ervaring heeft geleerd dat de meeste bedrijven 10 tot 15% eenvoudig kunnen besparen op energie zonder diepte-investeringen te hoeven doen. Met deze besparingen kunnen vervolgens investeringen in energiebesparende technieken worden gefinancierd. LED-verlichting is bijvoorbeeld een populaire besparingstechniek met een terugverdientijd van 2 tot 4 jaar die een labelsprong tot gevolg heeft. De investering kan verder beperkt worden doordat deze vaak al gebudgetteerd is. Een deel van de maatregelen zal in de komende 5 à 10 jaar toch al genomen moeten worden, en andere maatregelen kunnen uit het lopende budget voor (huurders)onderhoud genomen worden.

Hiermee wordt het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) het belangrijkste stuurmiddel voor duurzaamheid om het energielabel C te realiseren. Door te starten met de optimalisatie van installaties kan snel geld verdiend worden. Hierdoor kan de meerinvestering in duurzaamheid betaald worden en kan het energielabel C per saldo zonder kosten gerealiseerd worden. Tijd om het stof van je MJOP te blazen en aan de slag te gaan!

Bert van Renselaar (Linkedin-profiel)
Managing Partner van Corporate Facility Partners uit Apeldoorn, die onder meer ING Real Estate van huisvestingsadvies voorzien.

Lees hier meer blogs van Bert van Renselaar.

Bron: FMN