Home » Nieuws » EZK Evenement: Partners in Energie-uitdagingen

EZK Evenement: Partners in Energie-uitdagingen

27 november 2018

Op 31 januari 2019 staat de derde editie van het EZK evenement: ‘Partners in Energie-uitdagingen’ op de planning. ‘Energiebesparing is niet langer vrijblijvend’, aldus Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad. In zijn keynote neemt hij u mee in de actualiteit van het Klimaatakkoord, de nieuwe Informatieplicht energiebesparing én de kansen die duurzaam ondernemen biedt.

Verdiepende deelsessies

Actualiteiten, uitdagingen en mogelijkheden van energiebesparing en duurzame energieopwekking komen aan bod. Via deelsessies kunnen onderwerpen worden gekozen waarin u zich wilt verdiepen. Ook wordt de winnaar bekend gemaakt van de EZK Energy Award 2018. De prijs van € 25.000 is voor het bedrijf of de instelling die zich onderscheiden heeft op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking van energie (inschrijven voor de award is helaas niet meer mogelijk). Daarnaast zijn er velerlei mogelijkheden te netwerken.

Informatieplicht energiebesparing

Er is deze middag verder aandacht voor de Informatieplicht energiebesparing waar het gros van de bedrijven in Nederland per 1 juli 2019 aan moet voldoen. Energiebesparing is de eerste stap naar een CO2-neutrale energiehuishouding. Waarom deze verplichting? Hoe registreert u? U hoort het hier uit de eerste hand. Deelname aan het evenement is kosteloos. Inschrijven? Dat kan hier!

 

Bron: RVO 

Foto: RVO