Home » Nieuws » ESCoNetwerk: Seminar woningvoorraad verduurzamen

ESCoNetwerk: Seminar woningvoorraad verduurzamen

11 mei 2017

Hoe kom ik als woningcorporatie en - eigenaar van ambities naar concrete resultaten voor de realisatie van toekomstbestendige en betaalbare woningen?

ESCoNetwerk organiseert op 24 mei 2017 een seminar voor woningcorporaties, om met elkaar inzichtelijk te krijgen hoe u als opdrachtgever de beste keuzes en afwegingen kunt maken voor de realisatie van uw opgaven. Wij doen dit samen met Woningstichting Den Helder, Stichting ANNE en professionals vanuit de corporatie-sector.

Hamvragen:

  • Hoe een goede start maken met verduurzaming?
  • Hoe maak ik het beste plan voor de toekomst? 
  • (Hoe) Ga ik samenwerken met de markt / kan ik hun kennis slim benutten?
  • Wat zijn de mogelijkheden aangaande financiering? 
  • Praktijkcase: Woningstichting Den Helder over haar duurzaamheidsaanpak

Niemand plaatst vraagtekens bij het nut van verduurzamen, maar wat velen zich onvoldoende realiseren is dat verduurzaming niet alleen draait om energiebesparing, lagere kosten en verminderde CO2-uitstoot. Het gaat tevens over een lange termijn visie: een strakke organisatie van slimme(re) huisvesting en gezonder, comfortabel vastgoed met een positieve impact op bewoners. Scherp zeilen, is waar het om draait. Hoe dat te bereiken, is de vraag die ESCo Netwerk op woensdag 24 mei 2017 met u willen beantwoorden.

Lees meer details (programma, aanmelding, locatie etc) op de website van ESCoNetwerk. De bijeenkomst is gratis voor leden van het ESCoNetwerk.