Home » Nieuws » Energieprestatie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

Energieprestatie-eisen nieuwbouw gepubliceerd

13 januari 2020

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn gepubliceerd in de Staatscourant. BENG stelt 3 soorten eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen.

BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het Energieakkoord.

BENG

BENG is een belangrijke stap om de energievraag van gebouwen te beperken. De 3 eisen die worden gesteld aan nieuwe gebouwen zijn eisen aan: 

  • de energiebehoefte
  • het primaire fossiel energiegebruik
  • het aandeel hernieuwbare energie

Fossiele brandstoffen zijn eindig én milieubelastend. De Europese Unie stimuleert daarom naast energiebesparing ook het investeren in hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Door zelf energie op te wekken moet energie schoner en goedkoper worden.

 

Bron: RVO

Foto: Flickr / DennisM2