Home » Nieuws » Eerste uitbetaling STEP-subsidie voor verduurzamen huurwoningen

Eerste uitbetaling STEP-subsidie voor verduurzamen huurwoningen

07 februari 2018

In januari 2018 is RVO.nl begonnen met de uitbetaling van de eerste aanvragen van de stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). De eerste € 34,5 miljoen aan STEP-subsidies is inmiddels overgemaakt aan de indieners. In totaal zijn hiermee 10.125 sociale huurwoningen energetisch verbeterd naar een gemiddelde energie-index van 1,1.

Aan de aanvragers die nu uitbetaald zijn, is in 2014 en 2015 subsidie verleend. RVO.nl stelt de STEP-subsidie 24 maanden na subsidieverlening vast. Dat doet RVO.nl op basis van de verbeterde energie-index zoals opgenomen en afgemeld in de energielabeldatabase. Aanvragers ontvangen voor de vaststelling en betaling een brief van RVO.nl.

Nog € 129 miljoen beschikbaar

De overheid wil met de STEP-subsidie beheerders van sociale huurwoningen ondersteunen bij het verduurzamen van de woningvoorraad. De regeling sluit op 31 december 2018. Momenteel is het dus nog altijd mogelijk om STEP aan te vragen. Er is nog € 129 miljoen (peildatum: 1 januari 2018) aan subsidie beschikbaar.

STEP-spreekuur

Heeft u als verhuurder of woningcorporatie algemene vragen over de STEP-regeling? Of vragen over een potentiële subsidieaanvraag? Ga dan tijdens de RVO.nl STEP- spreekuren in gesprek met één van onze adviseurs. U vindt de data en locaties in de agenda.

Meer weten?