Home » Nieuws » Een klacht over uw Energielabel?

Een klacht over uw Energielabel?

08 februari 2012

Bent u niet tevreden over het resultaat over het voor uw woning opgemaakte Energielabel, of de dienstverlening van de labeladviseur dan kunt u conform de certificatieregeling een klacht indienen.

Verhuurders naar KBI.nl

In eerste instantie moet u uw beklag doen bij het gecertificeerde bedrijf dat het Energielabel heeft afgegeven, de contactgegevens kunt op het afgegeven Energielabel vinden. Een tweede stap zou kunnen zijn dat u uw beklag doet bij de Certificerende instelling. Op de KBI website kunt u vinden door welke Certificerende instelling het desbetreffende bedrijf is gecertificeerd. Eenvoudig door het klikken op de naam van het gecertificeerde bedrijf. De adresgegevens kunt u vinden onder: ‘zoek een Certificatie instelling'. Volg de stappen die worden aangegeven op de site.

Eigenaar-/bewoners naar energielabelklachten.nl

Bent u eigenaar/bewoner van het pand waarvoor een Energielabel is afgegeven? Dan is de procedure hetzelfde, mocht u er echter niet uitkomen dan kunt u uw klacht indienen via een apart loket:energielabelklachten.nl. Voorwaarde is wel dat het Energielabel is afgegeven na 1 januari 2010.

Downloads & links

Relevante artikelen