Home » Nieuws » Duurzame energie in Marokko

Duurzame energie in Marokko

14 maart 2016

In de Volkskrant van 4 maart 2016 stond een ingezonden brief van de heer Moha Ennaji, hoogleraar aan de Universiteit van Fez. Hij schetste daarin het beeld hoe de inzinking van de olieprijs economieën in het Midden-Oosten en Noord-Afrika verwoest. En hoe dit heeft geleid tot een nieuwe strategie voor het energie- en ontwikkelingsbeleid van Marokko. Dit land wil een ‘echte speler’ worden op het gebied van duurzame energie. Hieronder een paar kenmerken daarvan.

Zonne-energiecentrale

Recent is er een gigantische zonne-energiecentrale Noor 1 opengesteld in de Marokkaanse woestijn in de buurt van Quarzazate. Het is de grootste zonne-energie-centrale ter wereld, die naar verwachting genoeg energie kan leveren voor een miljoen mensen. Met geavanceerde technologie wordt energie opgeslagen voor gebruik ’s nachts en op bewolkte dagen. Extra elektriciteit die overblijft, kan naar Europa en Afrika worden geëxporteerd.

Noor 1

Het Noor-1-project omvat een gebied van ruim 4,5 vierkante kilometer, dat is bedekt met 500 duizend gekromde spiegels. Sommige spiegel zijn wel 12 meter hoog zijn. Het project heeft zo'n 700 miljoen dollar gekost.

In 2018 zullen nog eens drie centrales klaar zijn, die gebruik maken van een combinatie van technologieën, waaronder zonnespiegels en fotovoltaïsche cellen.

In de toekomst gaat Marokko ook een windenergieprogramma ontwikkelen, met een dagelijks vermogen van minstens 2.000 megawatt, en een waterkrachtproject van 2.000 megawatt. Deze kunnen het land 42 procent van zijn totale elektriciteitsproductie opleveren.

LNG

Daarnaast gaat Marokko binnen de bestaande energievoorziening de komende vijf jaar de infrastructuur opzetten die nodig is om 'liquefied natural gas' (vloeibaar aardgas of LNG) toegankelijker te maken voor de binnenlandse industrie.

Al met al zal de toegenomen toegang tot duurzame energie betekenen dat de bevolking en alle ondernemingen genoeg elektriciteit zullen hebben om in hun behoeften te voorzien. In Marokko neemt de vraag naar elektriciteit, vooral van de kant van de groeiende industrie van het land, jaarlijks met 7 procent toe. Met dat als vertrekpunt is men in Marokko aan de slag gegaan om te komen tot een modern energie- en ontwikkelingsbeleid.

Joost Spithoven (Alertief)