Home » Nieuws » Nieuwtjes Woningcorporatiedag 2016

Nieuwtjes Woningcorporatiedag 2016

16 mei 2016

logo woningcorporatiedag 200 200

Het Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid (IVVD) heeft samen met het Vastgoedjournaal op 19 april 2016 op Nyenrode in Breukelen de ‘Woningcorporatiedag 2016’ georganiseerd. Daar kwamen interessante punten aan de orde, die we graag met u willen delen.

Door: Joost Spithoven

Toekomst woningcorporaties

Het middagdeel van deze dag was geheel toegesneden op de toekomst van de woningcorporaties als organisatie in de vastgoedwereld. Daar kwam duidelijk het beeld naar voren dat voor een flink aantal woningcorporaties de toekomst er niet echt rooskleurig uitziet. Niet op de laatste plaats door concurrentie van commerciële partijen, die er in slagen tegen heel scherpe huurprijzen fraaie huurwoningen aan te bieden. Daarnaast gaat een aantal woningcorporaties financieel gebukt onder de verhuurdersheffing, Een grote groep woningcorporaties is zoekende hoe zij beter de relatie kunnen gaan onderhouden met hun huurders. Het heeft onder andere van doen met het leveren van meer maatwerk.

Het ochtendprogramma was vooral gericht op innovaties in de vastgoedsector. De onderwerpen hadden vooral van doen met anders werken in de keten, met mogelijk nieuwe ontwikkelingen. Een paar wetenswaardigheden van het ochtendprogramma zet ik graag voor u op een rijtje.

Bijbouwen voorraad

Nederland is nog niet uitgebouwd. Ten opzichte van ‘nu’ horen er in totaal tot 2030 nog 775.000 woningen te worden gebouwd. Daarbij wordt rekening gehouden met een bouwstroom van 50.000 woningen per jaar.

Om te komen tot kwalitatief beter, sneller en goedkoper bouwen is het Netwerk conceptueel bouwen opgericht. Kijkt u zeker eens op hun website: http://www.netwerkconceptueelbouwen.nl. Deelnemers zijn verschillende woningcorporaties en bouwbedrijven/projectontwikkelaars. Vanuit dit netwerk werken ze samen aan huisvesting vanuit herhaalbare concepten. Dat levert een eindproduct dat bijdraagt aan de gewenste stedenbouwkundige opzet en de vereiste beeldkwaliteit. Oplossingen worden gestuurd vanuit de vraag van de (toekomstige klant) om op basis daarvan te komen tot betaalbare huisvesting én een rendabele investering. Op basis van hun ervaringen tot dusver is conceptueel bouwen 20-25% goedkoper en gaat het bouwproces 40-50% sneller. Op de site van het netwerk kunt u een E-book openen, wat ingaat op de (nieuwe) waardeontwikkeling.

Bij projecten voor conceptueel bouwen worden nu de eerste onderhoudsprogramma’s opgevraagd. De relatie met het beheer staat aan de vooravond van te gaan worden doorontwikkeld. Voor degenen onder u die geïnteresseerd zijn in de kosten van een huurwoning, een overzicht van de kostenonderdelen en eventueel het maken van een ‘benchmark’ verwijs ik graag naar de volgende website: http://www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl

Op het vlak van energie en energiebesparing kwamen twee zaken aan de orde: nul op de meter en de energieprestatievergoeding (EPV).

Zoals waarschijnlijk bekend moeten er in 2020 in ieder geval 100.000 woningen zijn met nul op de meter. Om dit te bereiken en n een stroomversnelling is door innovatieve partijen de Vereniging ‘Stroomversnelling ‘opgericht. Stroomversnelling is een netwerk van ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken. Voor meer informatie verwijs ik naar hun website: http//:www.stroomversnelling.info
Deze partijen willen met elkaar in 2030 samen 111.000 woningen voorzien hebben met nul op de meter.

Nul op de meter-keur

Voor nul op de meter woningen komt er een NOM-keur. In dit keurinstrument wordt het traject uitgewerkt dat begint met een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en daarna een  bewonersprotocol, productspecificatie en een blauwe tabel. Het traject eindigt met een EPV-besluit. Momenteel wordt via ontwikkeltafels wordt gewerkt aan: optimale condities, innovaties via samenwerkingsdagen en de definitieve uitwerking van het  NOM-keur

Energieprestatievergoeding

Tot slot dan nog de EnergiePrestatieVergoeding (EPV). De EPV wordt meer en meer gezien als de oplossing voor het vraagstuk van de split-incentive tussen de verhuurder en de huurder. Er werd gesproken over een ‘duurzaam verdienmodel’ gebaseerd op 0 op de meter. Waar mee bedoeld werd dat besparingen op het vlak van energie inzet kunnen worden om investeringen te doen. Investeringen die de waarde van het onroerend goed doen stijgen. Ter plekke werd een toename van de marktwaarde van het onroerend goed door het EPV geduid aan de hand van voorbeelden. Aan de hand van een rekenmodel op basis disconteringsvoet 7,6% werden tussen een huurverhoging en vermogensstijging drie voorbeelden gegeven:
verhoging € 125 leidt tot € 19.000
verhoging € 150 leidt tot € 23.000
verhoging €175 leidt tot € 28.000

Kortom: een dag met diverse ontwikkelingen in de vastgoedsfeer, die toch even tot nadenken mogen stemmen!