Home » Nieuws » Dinsdag 28 november: studiedag verplichting energielabel C voor kantoren

Dinsdag 28 november: studiedag verplichting energielabel C voor kantoren

05 september 2017

Kantoorgebouwen dienen vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C te dragen, anders worden ze gesloten. Banken haken aan in deze verduurzamingsambitie van de overheid; ING financieert na 2017 alleen nog kantoorpanden die voldoen aan de groene label voorwaarden.

Hoe pakt u als pandeigenaar deze noodzakelijke transitie zo effectief en kostenefficiënt mogelijk aan? De RVO raadt duidelijke 'No Regret'-maatregelen aan. Tijdens deze studiedag krijgt u een concreet overzicht van de te nemen stappen.

Programma

De overheid zet sterk in op verduurzaming en neemt hierin ook een voorbeeldpositie. Dagvoorzitter Selina Roskam, Kennismakelaar Duurzaam bouwen bij de RVO, schetst de uitgangspunten voor deze studiedag.

Aanpak Vastgoedbelegger

Wat is het perspectief en de aanpak van een vastgoedbelegger betreft verduurzaming en energielabels? Bernardo Korenberg, CSR & Innovation Manager van Bouwinvest Real Estate Investment Management, licht toe waar zij als investeerder naar kijken en waarom ze verduurzaming van hun eigen voorraad inzetten.

Bank als charmante kapstok

Banken haken sterk aan op de Label C verplichtingen, ingegeven door hun economische belang (waardebehoud van het onderpand) en hun zorgplicht. ING financiert alleen nog kantoorpanden die voldoen aan de groene label voorwaarden, en dan voor de volle 100% gezien de verduurzamingsambities. Financiële bereidheid van een bank wordt toegelicht door Jos Jonkers, Business Manager bij ING Real Estate Finance.

Subsidie-regelingen Label C verplichtingen

Voor welke subsidie-regelingen rondom Energielabel C en kantoorverduurzaming komt u als eigenaar in aanmerking? Mitchell Gmelich, directeur en subsidie-expert bij Van Draeckeburgh Subsidies & Financieringen, geeft u een actueel en volledig overzicht van alle regelingen en mogelijkheden.

Energie Scan Gebouwen

In samenwerking met ING heeft Corporate Facility Partners (CFP) een gebruikersvriendelijke software ontwikkeld die de energielabel verplichtingen van een individueel gebouw helder in kaart brengt. Denk aan de huidige energiestatus, besparingsmogelijkheden, te nemen maatregelen en het verwacht rendement. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt deze aanpak door Bram Adema, Managing Director CFP, gepresenteerd.

Huisvestingsrenovatie: Case Waterschap Zuiderzeeland

Duurzaamheid is geen doel op zich, maar een middel om invulling te geven aan de primaire bedrijfsprocessen. Impact op o.a. arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim en imago (value case) staan naast de businesscase van verduurzaming centraal. Jim Teunizen, partner bij Alba Concepts legt aan de hand van een huisvestingsrenovatie casus van Waterschap Zuiderzeeland uit hoe er tot besluitvorming is gekomen om een energie-neutrale, circulaire en gezonde werkomgeving te realiseren.


Bron: Spryg
Bron foto: Rijksvastgoedbedrijf