Home » Nieuws » De Case van Co: Wat een jaar!

De Case van Co: Wat een jaar!

04 januari 2021

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is het 31 december 2020. Het einde van een op z’n minst héél bijzonder jaar. In januari leken de bomen nog tot in de hemel te groeien en werd in mijn eerste artikel van het jaar een subsidie aangekondigd waar ook particuliere verhuurders gebruik van kunnen maken voor het aansluiten van huurwoningen op warmtenetten.

In februari vroeg ik mij nog af of de COVID-19 (Corona) virus uitbraak in China invloed zou hebben op de beschikbaarheid van zonnepanelen uit dat land. Eind februari werd SARS-CoV-2 – het coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt – ook in Nederland geconstateerd. De eerste besmetting werd op 27 februari vastgesteld bij een inwoner van Loon op Zand. Achteraf bleek dat al eerder personen in Nederland besmet waren met het virus. Het virus verspreide zich daarna in razend tempo over heel Nederland. Ziekenhuizen raakten overbelast.

Vanaf half maart ging Nederland gedeeltelijk op slot. In de voorzomer leek het even de goede kant op te gaan, maar in het najaar raakten we toch in een tweede golf besmettingen verzeild. Hoe de zaken er nu voor staan behoeft dan ook geen verder betoog. Er wordt al langer gesproken over de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zelfs spoedeisende zorg moet op dit moment noodgedwongen worden beperkt. We bevinden ons in een periode van de geschiedenis die we het liefst vandaag nog willen vergeten.

In de nieuwsbrief van maart overwoog ik de gevolgen die de uitbraak zou kunnen hebben voor onze samenleving en vanzelfsprekend ook op het Klimaatakkoord. Twee dingen zijn duidelijk: thuiswerken is niet meer weg te denken en de ambities van het Klimaatakkoord blijven overeind. Sterker, die laatste zal mogelijk onder druk van Europa nog verder worden aangescherpt. Voor het economisch herstel vanuit de huidige crisis zal vooral ook worden ingezet op verduurzaming.

Ondanks dat we op een andere manier ons werk moesten doen hebben we niet stil gezeten. In april maakte de regering bekend dat 100 miljoen beschikbaar is gemaakt voor het isoleren van huurwoningen. Ook particuliere verhuurders kunnen gebruik maken van de regeling. Met de voorwaarden die aan een aanvraag gesteld worden schiet de regering voor de particuliere huursector echter mis.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet op z’n minst 150 huurwoningen in een keer worden aangepakt. Aangezien het grootste deel van de particuliere verhuurders slechts één of enkele huurwoningen bezit, dat vaak ook nog eens verspreid ligt, is dat vanuit organisatorisch oogpunt een onbruikbare regeling voor kleine particuliere verhuurders.

In de nieuwsbrief van mei was er goed nieuws voor verhuurders van een of enkele appartementen in gemengde VvE’s(zowel huur als koop appartementen). De isolatiesubsidie die tot dan toe enkel gold voor eigenaren die ook zelf bewoner zijn van het appartement zou ook beschikbaar komen voor verhuurders in zo’n gemengde VvE. Helaas schoot de regering voor de meeste andere verhuurders opnieuw mis met de regeling als het gaat om het stimuleren van het isoleren van particuliere huurwoningen.

In de nieuwsbrief van juni kon ik de openstelling van de regeling definitief bevestigen. In juli werd de case gewijd aan de komst van een nieuwe warmtewet. In augustus riep ik u op mee te denken aan het oplossen van de split incentive/shared incentive. Dat gaat zeg maar over de verdeling van investering en opbrengsten van energiebesparing tussen huurder en verhuurder.

In september kon u lezen hoe een particuliere verhuurder met zijn investering in een aardgasvrij gemaakt appartementencomplex een bijdrage levert aan zowel de doelstellingen van het Klimaatakkoord als de roep om meer betaalbare woonruimte voor starters op de woningmarkt.

In oktober werd bekend dat de minister 100 miljoen beschikbaar heeft gesteld aan 19 proeftuinen. Dat is dus in aanvulling op de al 27 aangewezen proeftuinen uit de eerste tranche. De november case stond in het licht van de wijziging van de waardering van de energieprestatie (energielabel/energie-index) van alle gebouwen met ingang van 1 januari 2021.

Voor wie in het afgelopen jaar een case over het hoofd gezien heeft, u vindt ze hieronder nog een keer verzameld terug.

Ik wens u allen en uw dierbaren voorspoed en geluk, maar vooral een gezond 2021!

 

De Case van Co:

 

Januari:

SAH?.....Laat de kaas niet van uw brood eten!

 

Februari:

Donkere wolken boven zonnepanelen?

 

Maart:

Wat betekent de coronacrisis voor het Klimaatakkoord?

 

April:

Kabinet schiet opnieuw mis met isolatiesubsidie huurwoningen

 

Mei:

Maakt uw huurwoning deel uit van een VvE?

 

Juni:

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) ook voor huurwoningen in gemengde VvE’s!

 

Juli:

Er is een Warmtewet op komst!

 

Augustus:

Van split incentive naar shared incentive

 

September:

Vier vliegen in een klap!

 

Oktober:

Bijna 100 miljoen euro voor 'proeftuinen aardgasvrij' in 19 gemeenten

 

November:

Het energielabel is terug, maar dan anders