Home » Nieuws » De Case van Co: Van split incentive naar shared incentive

De Case van Co: Van split incentive naar shared incentive

07 september 2020

Gezocht: oplossingen van split incentive naar shared incentive

In het regeerakkoord van 10 oktober 2017 van het huidige kabinet - voor de periode 2017-2021 - is de wens opgenomen om te komen tot een nieuw Nationaal Klimaat- en Energieakkoord. Voor het akkoord golden twee belangrijke ambities: 

  1. Aanscherping van de ambities om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
  2. Versneld afbouwen van de winning van Gronings aardgas.

Op alle stakeholders in de samenleving is door het kabinet een appèl gedaan om actief mee te denken hoe wij die ambities samen voor elkaar kunnen krijgen.

In 2018 is door meer dan 100 partijen in vijf verschillende sectoren hard gewerkt aan de totstandkoming van dat akkoord. Medio 2019 is het definitieve Klimaatakkoord door de voorzitter van het Klimaatberaad en het kabinet gepresenteerd. In het Klimaatakkoord hebben deelnemende partijen afspraken gemaakt over de bijdrage die zij kunnen leveren aan de doelstellingen van de regering en onder welke voorwaarden die bijdrage gerealiseerd kan worden. Ook Vastgoed Belang heeft daarin verantwoordelijkheid genomen en bijgedragen.

Voor vastgoedeigenaren is de sector ‘Gebouwde omgeving’ het meest van belang. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over verduurzaming van de Nederlandse gebouwenvoorraad, waaronder dus ook verhuurd vastgoed. Voor veel afspraken geldt dat ze nog nader in detail worden, of moeten worden, uitgewerkt. Dat geldt onder andere voor de verdeling van lasten en opbrengsten tussen verhuurders en huurders.

In Nederland wordt veelal gebruik gemaakt van standaard huurcontracten, waarbij de eigenaar van het gebouw het beheer en onderhoud van het gebouw betaalt en de huurder zelf de energierekening betaalt. De investering in duurzaamheidsmaatregelen, en dan met name energiebesparingsmaatregelen, moet dan gedaan worden door de eigenaar van het gebouw. De opbrengsten, zoals een lagere energierekening, ligt echter vooral bij de huurder/ gebruiker van het gebouw. Dit noemen we de ‘split incentive’.

Het split incentive vraagstuk komen we tegen bij alle soorten gebouwen en bij verschillende soorten verhuurders: professionele verhuurders, particuliere verhuurders, woningcorporaties, gemeentes, maar denk ook aan zorginstellingen die (delen van) hun vastgoed verhuren.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nu in de markt op zoek naar partijen die hier al samen op een goede manier uitgekomen zijn.

RVO wil graag met deze partijen in gesprek gaan en de praktische aandachtspunten uit hun proces verzamelen. Een echte hoe-dan vraag.

  • Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
  • En wat kunnen anderen ervan leren?

Dit zodat in de toekomst meer partijen het split incentive probleem kunnen oplossen en zo meer bestaande gebouwen in Nederland zullen gaan verduurzamen.

Bent u bereid uw ervaringen te delen? Neem dan contact op met: SamenEnergieBesparen@vastgoedbelang.nl