Home » Nieuws » De Case van Co: Invoering BENG regelgeving per 1 januari 2020 niet haalbaar!

De Case van Co: Invoering BENG regelgeving per 1 januari 2020 niet haalbaar!

29 mei 2019

Op 1 januari aanstaande zouden de bepalingsmethoden voor de energieprestatie, EPC en de energie-index (EI), worden vervangen door een nieuwe bepalingsmethode. Deze nieuwe methode moet een betere benadering geven van het werkelijk (genormeerd) energieverbruik van het gebouw. De bestaande bepalingsmethoden voor woningen, utiliteitsgebouwen, nieuwbouw of bestaande bouw lopen thans nogal uiteen. De bepalingsmethode die per 1 januari 2020 zou worden aangewezen om de energieprestatie voor alle gebouwen te bepalen - de NTA 8800  - moet daar een einde aan maken.

BENG

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Die vloeien voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG wordt vastgesteld aan de van 3 eisen:

  1. de maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Uitstel BENG-eisen

De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving is niet meer haalbaar. Een cruciale factor is de beschikbaarheid van software om de BENG te kunnen berekenen. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend maar zal ten minste zes maanden voor inwerkingtreding worden bekend gemaakt. Minister Ollongren van BZK komt in juni met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning.

Marktpartijen hebben voor de invoering van de nieuwe methode een periode van ten minste zes maanden nodig tussen het beschikbaar komen van de software en de wettelijke ingangsdatum. Die tijd is onder meer nodig om gecertificeerde opnemers opnieuw op te leiden. De softwarebouwers verwachten de software vanaf 1 januari 2020 beschikbaar te hebben.

WWS

Met de introductie van de NTA8800 zal dus ook de bepalingsmethode voor het aantal punten, dat in het WWS puntenstelsel wordt toegekend aan de energieprestatie van gereguleerde huurwoningen, opnieuw veranderen.

Huidige waardering energieprestatie in het WWS:

Energielabel afgemeld vóór 1 januari 2015 blijven vanaf de afmelddatum 10 jaar geldig voor het WWS. De laatst in 2014 afgemelde labels dus tot 1 januari 2025.

Energie-index (voor het WWS de vervanger van het Energielabel) afgemeld vóór 1 januari 2020 blijven vanaf de afmelddatum 10 jaar geldig voor het WWS. De laatst afgemelde Energie-indexen dus in ieder geval tot 1 januari 2030. Dat hangt mogelijk nog af van de uiteindelijke ingangsdatum van de nieuwe bepalingsmethodiek.

Bouwjaar

Is geen energielabel (voor 1-1-2015) of EI voor de woning opgenomen en afgemeld dan worden punten toegekend aan de hand van het bouwjaar.

Deze energieprestatie indicatoren hebben een rechtstreekse koppeling met het woningwaarderingsstelsel. Dit label mag niet ouder zijn dan 10 jaar.

In 2020 gaat een nieuwe energieprestatie indicator gelden die wordt berekend op basis van de NTA8800. Deze nieuwe indicator zal worden uitgedrukt in kWh/m² BVO/jaar. Op dit moment vindt een zogenaamde in-ijkingsstudie plaats. Daarin wordt gekeken hoe de nieuwe indicator zich verhoudt tot de huidige EI. Een ding is wel al duidelijk. Er zullen in de WWS puntenwaardering op individueel woningniveau zowel positieve als negatieve verschuivingen optreden ten opzichte van de huidige EI. Bovendien zal het opnemen van een gebouw gemiddeld meer tijd gaan kosten dan voor de huidige EI het geval is. Opname van het gebouw zal daardoor vrijwel zeker duurder worden.

Vastgoed Belang adviseert leden die nog niet voor al hun (gereguleerde) huurwoningen een energie-index hebben laten opnemen, om dat alsnog voor 1 januari 2020 te laten doen en de index ook formeel te laten afmelden. U beschikt dan in ieder geval over een Energie-index die voor de WWS puntentelling 10 jaar geldig blijft.