Home » Nieuws » De Case van Cees: Van gas los of van God los?

De Case van Cees: Van gas los of van God los?

29 november 2017

“Van gas los” klinkt bijna als “van God los” en wellicht komt het op hetzelfde neer: je weet niet meer waar je aan toe bent en meestal pakt het niet goed uit. In het regeerakkoord staan heel wat zinsneden die gaan over het gasvrij maken van de gebouwde omgeving. Zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bouw. Wat nieuwbouw betreft moet dat geen probleem zijn omdat in nieuwbouwwijken gewoon geen gasnet meer moet worden aangelegd. Wel dient dan een verzwaard elektriciteitsnet te worden aangelegd.

Bestaande gasnet

Bij bestaande bouw is het probleem veel groter. Daar is men aangesloten op een bestaande gasinfrastructuur en kost het heel veel geld om het bestaande elektriciteitsnet te verzwaren. Aan het eind van deze regeerperiode (2017-2021) dienen 50.000 bestaande woningen afgesloten te zijn van het gasnet.

Compensatievergoeding

Wind- en zonne-energie gaan steeds meer onze energiebehoefte afdekken. Alleen als de zon schijnt hebben we niet veel energie nodig, die hebben we juist nodig als het donker of winter wordt. Nu is gelet op de nog lage bijdrage van deze energievormen teruglevering aan het net nog geen probleem, maar dat gaat het bij een grotere bijdrage wél worden. De eigenaren van elektriciteitscentrales beginnen nu al te roepen dat er een vergoeding dient te komen voor het in stand houden en stand-by houden van de centrales voor als er veel vraag naar elektriciteit is. Door die sterk wisselende vraag aan het netwerk wordt de kans op uitval van (delen van) dat netwerk ook groter.

Opslag

Er zal de komende jaren derhalve veel aandacht aan opslagsystemen gegeven moeten worden. En dan niet alleen aan accu’s, met hun nu nog slechte rendement, maar ook aan andere opslagsystemen/methodieken als bijvoorbeeld magnetische en thermische opslagmethodes en Power-to-gas. Bij deze laatste methodiek wordt energie omgezet in gas. Bijkomend voordeel is dat een groot deel van de bestaande gasleiding infrastructuur hiervoor benut kan worden.

Kookcursus

Blijft er nog één ding: hoe halen we afnemers over om “van gas los” te gaan zolang nog ruim 80% van de Nederlanders op gas kookt. Die zullen dan over moeten stappen op inductie koken en dat is toch wel anders dan op gas. Het zou onze rijksoverheid sieren als ze hier ook aandacht gaat schenken. Lekker met z’n allen op kookcursus. Werkt ook nog eens verbroederend en dus saamhorigheid vergrotend. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ik wens u fijne feestdagen met een heerlijk feestmaal toe.

En, oja, voor diegenen met mooie koperen pannen: helaas die doen het niet op inductie.